Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (53) 2019 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Conținutul revistei
Abonează-te online
Comandă revista
13
08 2019
1774

Бухгалтерский учет операций Dropbox

Для предприятий розничной торговли, общественного питания, туристических фирм и других экономических субъектов, которые реализуют собственную продукцию, товары, оказывают услуги за наличный расчет, возникает вопрос о доставке в банк денежных средств, обеспечивая их сохранность.
Detalii
12
08 2019
937

Corectarea erorii comise la plata impozitului funciar

Entitatea M SRL la plata din 28.06.2019 cu reducere de 15% a impozitului funciar a indicat greșit codul IBAN. Greșeala constă în faptul că la generarea codului IBAN în loc de o localitate rurală a fost selectată alta. În ce mod urmează a fi corectată eroarea comisă? Cum afectează eroarea respectivă reducerea de 15% a impozitului funciar?
Detalii
12
08 2019
952

Приобретение товаров онлайн за границей и НДС

Как облагаются НДС приобретения товаров онлайн физическим лицом из-за границы?

В соответствии с положениями ст. 94 лит. b) НК, физические лица, импортирующие товары личного пользования или потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный действующим законодательством, не являются субъектами налогообложения.
Detalii
13
08 2019
1165

Авансовые платежи и корректировка исчисленных обязательств по НДС

В счет ранее полученных авансов, поставки товара не осуществлялись. Следует ли в данной ситуации откорректировать ранее исчисленные обязательства по НДС?

Согласно лит. a) ч. (1) ст.95 НК, объектом налогообложения является поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в РМ.
Detalii
13
08 2019
1062

Корректировка НДС при списании товара, по которому НДС не был отнесен на вычет

Компания, не являясь плательщиком НДС, импортировала товар, уплатив на таможне НДС, без отнесения его на вычет. Позже, после получения экономическим субъектом статуса плательщика НДС, была обнаружена недостача товара. Нужно ли в данном случае начислить НДС на недостачу товара (в случае его списания), НДС по которому не был отнесен на вычет?
Detalii

13
08 2019
1046

Învățăm și ne relaxăm împreună, partea II

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea pe ultimele pagini a informației de cultură generală, dar și un crossword… fiscal. Sperăm că acesta să vă ajute să verificați cunoștințele care le aveți, iar în unele cazuri chiar să obțineți unele noi.
Detalii
12
08 2019
721

Водоснабжение садоводческого товарищества и НДС

Облагаются ли НДС услуги по водоснабжению садоводческого товарищества — юридического лица?

В соответствии с п. 4) и п. 6) ст. 93 НК, облагаемая поставка — это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, за исключением поставок, освобожденных от обложения НДС без права вычета.
Detalii
08
08 2019
978

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut

Indicațiile metodice privind contabilitatea și prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), aprobate în baza Ordinului MF nr. 166 din 30.12.2016, (Indicații metodice) prevăd că în afară de situațiile financiare AEÎ mai întocmește și prezintă notele la situațiile financiare care includ anexele și nota explicativă.
Detalii
10
08 2019
1069

Impozitarea instituțiilor de învățământ

Un agent economic prestează servicii în domeniul instruirii conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere. Activitatea desfășurată de către acesta face parte din procesul de învățământ care este scutită de impozitul pe venit?

Concomitent, potrivit prevederilor art. 513 din CF, instituțiile de învățământ publice, prin derogare de la art. 51, și instituțiile de învățământ private se scutesc de impozitul pe venitul obținut din desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației nr. 152 din 17.07.2014 (CE).
Detalii