Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Conținutul numărului.
20
06 2022
431

Analiza veniturilor generate de tranzacțiile efectuate cu criptomonede

Piața criptomonedelor a înregistrat în ultimii ani o creștere în ceea ce privește interesul investitorilor, datorită randamentelor ridicate pe care aceste instrumente le oferă, dar și potențialului pe care acestea le manifestă.


La data de 10 noiembrie 2021, criptomoneda Bitcoin (BTC) ajunge la maximumul istoric absolut de tranzacționare de peste $69 mii, ceea ce provoacă un nou val de mediatizare a acesteia în special, dar și interesul persoanelor ce sunt departe de „lumea criptomonedelor” în modul de tranzacționare și obținere a veniturilor ca urmare a efectuării operațiunilor cu criptomonede, numărul cărora este în permanentă creștere, pe lângă BTC cele mai cunoscute fiind Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) etc. 


Detalii

20
06 2022
5436

Salarizarea în sectorul bugetar. Norme specifice

La data de 1 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018), astfel fiind instituit un nou cadru general aferent remunerării muncii angajaților din sector.


Conform art. 2 din Legea nr. 270/2018, noile reglementări se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, inclusiv cu statut special, persoanelor care ocupă funcții cu statut special specifice apărării naționale, securității statului și ordinii publice, altui personal angajat în baza contractului individual de muncă în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale (unități bugetare). Altfel spus, unitate bugetară este autoritatea/instituția bugetară finanțată din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și CNAS.


Detalii

17
06 2022
1356

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Аванс и материальный ущерб

Как погашается неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс, выданный в связи со служебной командировкой или переводом в другую местность либо на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает основания и размера удержаний; специфика бухгалтерского учета обязательств предприятия подотчетным лицам, общие правила учета дебиторской задолженности предприятия по возмещению материального ущерба, порядок бухгалтерского учета условной дебиторской задолженности предприятия, раскрытие соответствующей информации в бухгалтерском балансе и многое другое заитересованные лица узнают из нижеследующей статьи.


Detalii

17
06 2022
450

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

Spațiile verzi, indiferent de apartenență și destinație, servesc la îmbunătățirea calității mediului și menținerea echilibrului ecologic, iar în contextul încălzirii globale indiscutabil prezintă o importanță majoră pentru orice țară.

Statul prin diverse programe și proiecte încurajează amenajarea spațiilor verzi de către entitățile care dispun de terenuri în acest scop. Totodată modul de contabilizare și deducere a acestor cheltuieli în scopuri fiscale ridică multiple întrebări.


Detalii

17
06 2022
505

Передача основного средства в качестве вклада в уставный капитал

Основные средства являются неотъемлемой частью процесса производства, оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров и продукции. Операции с основными средствами многогранны и разнообразны, оптимальное планирование таких операций может принести предприятию налоговые выгоды в виде налоговых льгот, отсрочки платежей и др.


Detalii

16
06 2022
311

Calculația costurilor produselor cuplate și secundare

În prezentul articol vor fi examinate particularitățile procesului de determinare a costurilor unitare ale produselor cuplate și secundare. În acest scop, mai întâi de toate, este necesar de clarificat esența produselor cuplate și de indicat în ce condiții apar acestea.

Produsele cuplate (asociate, colaterale) se obțin la prelucrarea complexă a materialelor, în condițiile în care din unul și  același material se fabrică concomitent, în mod inevitabil mai multe feluri de produse. Un exemplu clasic în acest sens reprezintă cazul în care din laptele integral se obțin simultan două produse cuplate – smântâna și laptele degresat. Fabricarea unui produs cuplat fără altul nu este posibilă. În asemenea situație nu este realizabilă separarea în mod direct (prin măsurarea cantitativă) a costului materialului consumat între produsele cuplate. Respectiv, astfel de costuri materiale se tratează ca repartizabile


Detalii

16
06 2022
341

Операции, связанные с правами пользования: особенности бухучета и налогообложения

Развитие экономики взаимосвязано с изобретениями с целью улучшения средств и способов производства, которые закрепляются авторскими правами. Передача прав пользования различными изобретениями имеет определенные особенности в части бухгалтерского учета и налогообложения.

В Молдове действуют несколько законодательных актов, защищающих авторские права, в частности, Закон №139/2010 об авторском праве и смежных правах, Закон №38/2008 об охране товарных знаков, Закон №161/2007 об охране промышленных рисунков и моделей, Закон №50/2008 об охране изобретений и др.


Detalii

16
06 2022
743

Consecințele calculării incorecte a impozitului/taxei din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS

Va fi scutit contribuabilul de achitarea impozitului/taxei, penalităților și a amenzilor aferente în cazul în care calculele au fost efectuate în baza explicațiilor greșite, prezentate în scris de către Serviciul Fiscal de Stat?

 

  În conformitate cu art. 234 alin. (4) din Codul fiscal (CF), persoanele scutite de impozite și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de Serviciul Fiscal de Stat sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.


Detalii

16
06 2022
511

Transmiterea bunurilor prin intermediul curierului. Documentarea faptelor economice

Potrivit art. 2 al Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Legea nr. 36/2016), servicii poștale reprezintă servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poștale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor.

Serviciu de curierat reprezintă colectarea, recepționarea trimiterilor poștale şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.


Detalii

16
06 2022
256

Оптовый склад, размещенный за чертой населенного пункта и местные сборы

Cледует ли считать объектом налогообложения сбором за пользование дорогой общего пользования и/или охранной зоной за чертой  населенных пунктов для размещения объектов дорожного сервиса оптовый склад, который размещен за чертой населенного пункта на административной территории соответствующего населенного пункта, подъезд к которому был проложен через земельную полосу, прилегающую к автомобильной дороге за чертой населенного пункта?


Detalii