Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Nr.8 (63) 2020 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal
16
12 2020
4801

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I/ continuare partea I în nr. 7 (62))

 

Determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații
Atribuirea cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate se efectuează în conformitate cu SNC sau IFRS (pct. 20 din Regulament). Cheltuielile/costurile ulterioare care, potrivit prevederilor SNC sau IFRS, urmează a fi capitalizate, în scopuri fiscale se vor capitaliza prin majorarea valorii de intrare cu suma cheltuielilor/costurilor ulterioare suportate (pct. 22 din Regulament). Vom prezenta schematic cheltuielile/costurile ulterioare suportate ce urmează a fi deduse sau capitalizate în scopuri fiscale (Figura 2). Situația cea mai complicată pentru contabil apare atunci când acesta urmează să califice care costuri aparțin costurilor de întreținere și asistență tehnică, costurilor cu reparația curentă sau costurilor cu reparația capitală.

Detalii
15
12 2020
3025

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4(59) июнь 2020, № 5(60) август 2020, № 7 (62) октябрь 2020)

 

8. В каких случаях допускается приостановление действия ИТД?

 

Факт приостановления действия ИТД предполагает приостановление работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем. На весь период приостановления действия ИТД права и обязанности сторон ИТД, кроме приостановления работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем, продолжают действовать, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным и индивидуальным трудовыми договорами.

Detalii
15
12 2020
2861

(ru/ro) Штрафы за умышленное нарушение срока выплаты заработной платы

В соответствии с действующим законодательством, работодатели должны своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам. Вместе с тем, некоторые руководители не учитывают, что выплата зарплаты - это их обязaнность, а не право. В некоторых случаях, по субъективным причинам, выплаты задерживаются. С последствиями таких действий можно ознакомиться ниже.


Detalii
15
12 2020
1488

Particularități în administrarea costurilor activităților auxiliare

Entitățile, practicând activități de producție și/sau prestări servicii pe lângă activitatea de bază, pot avea și activități auxiliare.
Cadrul normativ din domeniul contabil nu prevede o delimitare clară a acestor tipuri de activități sau o explicare la acest capitol; totodată, Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie și calculaţia costului produselor și serviciilor (Indicații metodice) stipulează că contabilitatea costurilor de producție se ține separat pe activitățile de bază și auxiliare și definește aceste activități, precum:
activități de bază – activități legate de fabricarea produselor și/sau de prestarea serviciilor ce constituie scopul activității entității;
activități auxiliare – activități de deservire a activităților de bază ale entității (de exemplu, fabricarea ambalajului și instrumentelor, deservirea cu transport, furnizarea diferitelor tipuri de energie, reparația mijloacelor fixe).

Detalii
11
05 2022
2986

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного отчета о прибыли и убытках

В данной статье рассматривается порядок составления консолидированного отчета о прибыли и убытках группы, состоящей из материнского предприятия, дочернего предприятия и ассоциированного субъекта.

 

Консолидированный отчет о прибыли и убытках представляет собой еще один финансовый отчет, который в обязательном порядке должен быть составлен материнским предприятием в соответствии с концепцией единого предприятия. В соответствии с п. 41 Национального стандарта бухгалтерского учета «Представление
Detalii

14
12 2020
3241

Particularitățile contabilității rezervelor ca parte componentă a capitalului propriu

Rezervele reprezintă, în principiu, beneficii capitalizate în mod durabil de entitate până la aprobarea unei decizii. Rezervele reprezintă componente ale capitalului propriu sub formă de capital de rezervă (rezerve stabilite de legislație), rezerve statutare (rezerve prevăzute de statut) și alte rezerve, cu excepția rezervelor din reevaluare, care constituie surplusul de reevaluare stabilit în urma reevaluării imobilizărilor corporale efectuate conform Standardului național de contabilitate (SNC) „Imobilizări necorporale și corporale”. În funcție de conținutul economic rezervele se împart în:


Detalii
11
12 2020
767

Alinierea sectorului de asigurări la practicile și normele europene: noi principii, reglementări, cerințe

În Republica Moldova, o dezvoltare semnificativă a sectorului de asigurări a început din anul 1993, odată cu adoptarea primei legi în domeniu. Pe parcursul anilor, acest sector a suferit modificări și perfecţionări, devenind o importantă componentă economică. Atât activitatea, cât și numărul participanţilor pieţei de asigurări din RM a înregistrat în timp fluctuaţii semnificative rezultate de schimbarea cadrului regulator. Odată cu instituirea, prin Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Legea nr. 407/2006), a noilor reguli pe piaţa de asigurări, în special a cerinţelor privind capitalul minim și rezervele obligatorii, numărul companiilor de asigurări s-a redus considerabil ca rezultat al imposibilității de conformare a unora dintre companii la cerința de majorare a capitalului social până la nivelul minim de 15 mil. lei, pentru asigurătorii care practică activitate în categoria „asigurări generale”, și 22,5 mil. lei, pentru cei care practică activitate în categoria „asigurări de viaţă”. Astfel, dacă în anul 2006, în RM activau 321 entități de asigurare, atunci în momentul actual pe piață, conform informațiilor oficiale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), sunt înregistrate 12 companii2.


Detalii
11
12 2020
2689

Комиссионная торговля в бухгалтерском и налоговом учете комиссионера

Данный способ торговли имеет ряд особенностей, свои преимущества и недостатки. Как результат, у предприятий, которые применяют систему комиссионной торговли, возникает немало вопросов относительно оформления документов, расчетов с покупателями и комитентами, отражения операций в налоговом учете, в частности НДС и подоходного налога у источника выплаты. В предлагаемом материале, первом из цикла статей о бухгалтерском и налоговом учете в рамках договора комиссии, изложены некоторые юридические, бухгалтерские аспекты учета операций комиссионной торговли у комиссионера. Комиссионная торговля является видом предпринимательской деятельности, при которой комиссионер осуществляет продажу ценностей для комитента, получая за данные услуги денежное вознаграждение. Все условия подобных сделок осуществляются на основании заключенного договора комиссии.


Detalii
10
12 2020
2039

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах

Уважаемые читатели, в этом номере журнала мы публикуем продолжение материала о бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (в схемах).


Detalii
10
12 2020
2386

Companiile IT și instrumentele e-Commerce

Deși companiile din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) au început să vândă în regim online produse și servicii cu mult înainte de pandemie, totuși magazinele online, sau așa-numitele internet magazine, prin intermediul cărora se comercializează produse și servicii TIC, au apărut și se dezvoltă vertiginos anume în ultima perioadă de timp. Astfel, companiile IT, pentru a putea încasa mijloacele bănești de la clienți, direct pe paginile web, au recurs la așa-numitele instrumente e-Commerce.

 

Un instrument e-Commerce reprezintă un serviciu de acceptare a cardurilor în mediul online, oferit de către băncile comerciale autohtone. Adică instrumentul e-Commerce este un serviciu care permite achitări cu cardul direct pe site-ul companiei IT, fiind astfel o modalitate sigură și rapidă de plată pentru produsele și serviciile TIC.


Detalii