Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (36)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
09 2017
1849

Об отражении поставщиком и покупателем суммы НДС, сопряженной с безнадежным долгом

В п. 32) ст. 5 НК безнадежный долг определен как дебиторская задолженность, невозможная к погашению в случаях:

  1. ликвидации хозяйствующего субъекта без правопреемника;

Detalii
21
02 2017
1102

Despre unele aspecte aferente înregistrării gajului bunurilor mobile

Cine poate înregistra gajul bunurilor mobile și ce presupune Registrul garanțiilor reale mobiliare?

Conform prevederilor pct. 2 din Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare, aprobat prin HG nr. 210 din 26 februarie 2016, Registrul garanţiilor este un registru public care se ţine în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile şi pentru a asigura consultarea Registrului garanţiilor şi obţinerea extraselor din el de către orice persoană.
Detalii
21
02 2017
1216

Despre solicitarea reținerii impozitului pe venit la cotele maxime prevăzute de legislația în vigoare

Persoana fizică cetățean în baza contractului de prestări servicii acordă servicii subiecților care practică activitate de întreprinzător. Va avea dreptul persoana fizică să solicite de la agentul economic din plățile achitate în folosul acesteia reținerea impozitului pe venit la cotele maxime prevăzute de legislația în vigoare? Care sunt acțiunile agentului economic în situația descrisă?
Detalii
26
09 2017
3550

О необходимости документального подтверждения расходов на телефонные переговоры

Исходя из рода своей деятельности, экономический агент ежемесячно несет расходы, связанные с телефонными переговорами. Обязан ли данный экономический агент при отнесении на вычеты этих расходов располагать расшифровками телефонных переговоров либо другими документами, подтверждающими данные расходы?
Detalii
20
02 2017
1250

О некоторых аспектах дарения в пользу физических лиц, как в денежной, так и в неденежной форме

Юридическое лицо осуществляет дарение в денежной форме в пользу физических лиц, которое не подлежит вычету в налоговых целях. Следует ли удерживать в данном случае налог у источника выплаты? Как отражается в Декларации о подоходном налоге юридического лица дарение денежных средств физическому лицу?
Detalii
20
02 2017
2117

Cu privire la valoarea de intrare a unui mijloc fix

Întreprinderea, care nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA, a procurat un mijloc fix. În factura fiscală este indicată valoare 8 000 lei şi TVA 1 600 lei. Care va fi valoarea de intrare cu care va fi înregistrat mijlocul fix pentru determinarea sumei uzurii în scopuri fiscale?
Detalii