Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (36)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
27
02 2017
2779

Unele aspecte referitoare la declararea venitului persoanei fizice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din CF, una din funcţiile de bază ale inspectoratului fiscal de stat teritorial constituie asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale, cu excepţia celor administrate de alte organe, precum şi întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
Detalii
24
02 2017
1407

Об удержаниях из материальной помощи, выплаченной предприятием бывшим сотрудникам

Экономический агент намерен – в связи с весенними праздниками – выплатить в пользу своих бывших сотрудников материальную помощь. Какие удержания следует сделать экономическому агенту, а также вправе ли он отнести данные суммы к вычетам?
Detalii
24
02 2017
1300

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3

SRL „J” deţine în proprietate o secţie de producere care este utilizată în activitatea de întreprinzător. În perioada 2016 întreprinderea a decis să lichideze o parte a acestei secții (o parte din suprafața acesteia). Suma cheltuielilor de lichidare constituie 35 mii lei. Care sunt consecințele fiscale privind impozitul pe venit pentru întreprindere în cazul lichidării (parțiale) a secției de producere ce îi aparține?
Detalii
24
02 2017
1240

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 2

Подлежат ли вычету в налоговых целях расходы, понесенные ООО «G» в 2016 году, сопряженные с услугами охраны здания, освещением близлежащей территории (электрическая энергия в ночное время), если предприятие в 2015 году произвело консервацию части здания, которая впоследствии была использована в предпринимательской деятельности? В случае если их вычет разрешается, то каков порядок?
Detalii
24
02 2017
1497

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 1

ООО «Y» намеревается осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере торговли в арендованном (имущественный наем) торговом помещении. В течение 2016 года предприятие понесло определенные расходы, связанные с благоустройством зоны парковки и нескольких крытых, на случай дождя, скамеек для ожидания, расположенных возле арендованного помещения.
Detalii
23
02 2017
1111

Referitor la unele particularități de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice

În scopul desfășurării activității sale de întreprinzător o mare parte din agenții economici sunt nevoiți să procure materie primă sub formă de producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată de la persoanele fizice. Care sunt particularitățile de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice?
Detalii
23
02 2017
1084

О вычете в налоговых целях заработной платы членов совета акционерного общества

Акционерное общество «ХХХХ» по окончании года намерено осуществить выплаты в виде заработной платы в пользу членов совета общества. Вправе ли АО «ХХХХ» отнести данные выплаты к вычету в налоговых целях?
Detalii
23
02 2017
1799

Об обязательстве по представлению Декларации физического лица о подоходном налоге

Обязано ли физическое лицо–гражданин при потере им в течение года права на освобождение на иждивенца представить Декларацию физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ15)?
Detalii