Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 7 (48) 2018 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
18
12 2018
2068

О подоходном налоге, размере личного освобождения и специальном режиме налогообложения

Закон №  178 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 178/2018) был опубликован 17 августа 2018 г. и вступил в силу 01.10.2018 г. (за исключением ряда статей, которые вступили в силу одновременно опубликованием в «Официальном мониторе»).
Detalii
18
12 2018
1742

Отражение в бухгалтерском учете вклада в уставный капитал импортируемых основных средств

В настоящее время наблюдается рост операций по увеличению уставного капитала предприятий за счет импортируемых основных средств. Прежде всего это связано с определенными льготами, которые предоставляет государство в части налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенной пошлины, а именно освобождение от их уплаты.
Detalii
18
12 2018
1168

Документирование поставок услуг на экспорт

Резидент РМ предоставляет нерезиденту (Украина) маркетинговые услуги на территории РМ. Данные услуги будут квалифицироваться как импорт или экспорт? Какой подтверждающий документ данной услуги следует выписать нерезиденту?
Detalii
17
12 2018
1253

Корректировка НДС по неиспользованным товарно-материальным ценностям

Наше предприятие приобрело товарно-материальные ценности (ТМЦ), но в дальнейшем не использовало их в предпринимательских целях. Можно ли провести корректировку НДС, отнесенного на вычеты по данным ТМЦ, путем отражения в графе 16 Декларации по НДС со знаком минус?
Detalii
17
12 2018
1197

Особенности заполнения налоговой накладной субъектом, сдающим коммерческие площади в имущественный наем

У предприятия «А», оказывающего услуги по сдаче в имущественный наем коммерческих площадей, имеется остаток бланков документов строгой отчетности «Налоговая накладная», утвержденных Приказом МФ № 115 от 06.09.2010. В данных условиях возникает ли необходимость заполнения в налоговой накладной стр. 5 «Пункт погрузки» и стр. 6 «Пункт разгрузки»? Существуют ли различия в заполнении этих же пунктов в «Налоговой накладной», утвержденной Приказом МФ № 118 от 28.08.2017?
Detalii
17
12 2018
894

Necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale

Organizația necomercială din RM, în scopul desfășurării activității de bază, invită reprezentanți străini la evenimente pentru obținerea fondurilor de finanțare.

Organizația oferă invitaților pe cont propriu transport și alimentare. În aceste condiții apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale
?
Detalii
17
12 2018
969

Отражение в Регистре продаж и в Декларации по НДС предоплаты в счет поставки товаров в другом налоговом периоде

Как правильно отразить в регистре продаж и в Декларации по НДС, поставку товара, отличную от указанных в ст. 1171 (9) НК, когда в декабре предприятие получает предоплату в счет бедующей поставки товаров, а в январе осуществляет поставку товара?
Detalii
17
12 2018
1087

Particularități de stabilire a valorii în vamă în cadrul tranzacțiilor între părți afiliate

Într-o tranzacție pe picior de egalitate — unde cumpărătorul şi vânzătorul nu au nici un drept de proprietate sau control unul fată de altul, dar sunt motivați de interesul propriu de a-şi mări profitul — prețul negociat reprezintă valoarea de piață a bunurilor. Pe de altă parte, tranzacțiile cu părțile afiliate (interdependente, legate) nu au loc pe deplin în condiții de concurență şi, prin urmare, prețul părților poate fi determinat având la bază şi alte scopuri decât cele de piață.
Detalii