Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.


Nr 6 (47) 2018 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
17
10 2018
1207

Aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită față de obligațiile fiscale restante la buget

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr. 180 din 26.07.2018, MO al RM nr. 309-320 (6704-6715) din 17.08.2018 (Lege), au fost stabilite niște reguli ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită, față de obligațiile fiscale restante la bugetul public național, în perioada de la data intrării în vigoare a Legii și până la 20 decembrie 2018 inclusiv.
Detalii
16
10 2018
1710

Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств

Порядок учета долгосрочных нематериальных и материальных активов и представления соответствующей информации в финансовых отчетах осуществляется в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», утвержденными Приказом МФ № 118 от 06.08.2013 г.
Detalii
16
10 2018
1507

Declararea prin acțiune

Persoanele fizice, care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport declarate prin acțiune în perioada 2010-2018, și nu au respectat condiția de scoatere de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat (180 zile / 3 ani), sunt atenționate despre necesitatea plasării acestor mijloace de transport într-o altă destinație vamală, sau în cazul în care mijloacele de transport sunt prohibite, acestea urmează a fi scoase de pe teritoriul țării.
Detalii
15
10 2018
2115

Achitarea pe subdiviziuni a impozitului pe venit

O entitate a luat în locațiune de la persoane fizice cetăţeni două imobile în mun. Chișinău la adresa cărora îşi desfășoară activitatea, iar sediul întreprinderii este în or. Ialoveni. Urmează a se stabili: entitatea trebuie să distribuie pe subdiviziuni impozitul pe venit reținut la sursă conform art.901 din Codul fiscal (CF)?
Detalii
15
10 2018
1173

Получение патента для организации секции по интересам

Для получения предпринимательского патента на вид деятельности, соответствующий позиции 2.16. приложения к Закону № 93-XIV «Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре для взрослых (группами до 20 человек)» лицо обратилось в Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг мун. Кишинэу
Detalii
15
10 2018
3912

Бухгалтерский учет лизинговых операций

(продолжение, начало в «Monitorul Fiscal FISC.md» № 5 (46), август 2018 г.)

Данный материал является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала. Поскольку основные положения законодательных и нормативных актов, а также общие правила учета лизинговых сделок были рассмотрены ранее, в предлагаемом материале изложены вопросы учета и некоторые налоговые аспекты экономических операций в рамках договора финансового лизинга.
Detalii
13
10 2018
1122

Оказание услуг хореографического сопровождения церемоний на основе патента

В соответствии с Законом о предпринимательском патенте №93-XIV от 15.07.1998 г., одним из видов предпринимательской деятельности, который может осуществляться физическим лицом на основе патента, является деятельность, соответствующая позиции 2.31. «Музыкальное обслуживание церемоний» приложения к указанному закону. Можно ли на основе указанного патента оказывать услуги хореографического сопровождение церемоний?
Detalii
13
10 2018
1468

Nomenclatura combinată a mărfurilor: Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn

Introducere

Clasificarea mărfurilor reprezintă un element de bază al activității vamale și e necesară a fi efectuată pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, taxării și perceperii plăților vamale, asigurării statisticii vamale privind comerțul exterior.

Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn este un subiect actual al activității vamale datorită faptului că lemnul reprezintă categoria de marfă pentru care cererea în circuitul comercial rămâne în creștere.
Detalii