Catalogul tematic
Тематический каталог
Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și
pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal.
17
03 2022
2793

Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la data tranziției

Începând cu perioada fiscală 2021, aplicarea metodei de amortizare liniară este obligatorie.
 
Conform pct. 45 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (HG nr. 704/2019), pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform modului stabilit de Guvern şi numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea (în ani).


Detalii

09
03 2022
1519

Amortizarea mijloacelor fixe: valoarea reziduală și mijloace fixe primite în gestiune economică

La efectuarea tranziției la metoda nouă de amortizare, în scopuri fiscale se va lua în calcul valoarea reziduală apreciată în contabilitatea financiară?
 
Conform metodei „vechi” de amortizare (art.27 alin.(10) lit.b) din Codul fiscal, în vigoare la 31 decembrie 2018), baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate în contabilitate se ajusta cu suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerii lor la pierderi, în legătură cu amortizarea totală.


Detalii

28
02 2022
1235

Aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Una din provocările majore ale anului pentru contabili, directori financiari și liberi practicieni o reprezintă obligativitatea întocmirea situațiilor financiare anuale care include aplicarea noii metodologii liniare privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Dat fiind faptul că odată cu punerea în aplicare a noii metode apar un șir de întrebări specifice practicii de lucru, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” organizează un webinar cu genericul: „Aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale” unde vor fi pe larg abordate subiecte ca:


Detalii

26
01 2022
1421

Reevaluarea unei imobilizări complet amortizată. Aspecte contabile și fiscale

În conformitate cu prevederile pct.189 al SNC „Imobilizări necorporale și corporale” (INC), entitatea poate reevalua obiectele de imobilizări complet amortizate, separat de clasa din care ele fac parte, cu stabilirea acestora unei noi valori și a unei noi durate de utilizare corespunzătoare perioadei estimate rămase de utilizare. Menționăm, că în cazul dat entitatea poate, însă nu este obligată să reevalueze imobilizarea necorporală sau corporală dacă aceasta complet a fost amortizată și ulterior este utilizată în activitatea sa. Această situație apare din cauza necoinciderii duratei de amortizare determinată la recunoașterea inițială a activului imobilizat cu durata efectivă de utilizare.


Detalii

23
01 2022
1290

Применение нового метода амортизации основных средств в целях налогообложения

Учитывая, что одновременно с внедрением нового метода начисления амортизации основных средств в целях налогообложения, у бухгалтеров возникает ряд вопросов, связанных с его применение, P.P. Monitorul Fiscal FISC.md, приглашает Вас на вебинар: Применение нового метода амортизации основных средств в целях налогообложения”.

 


Detalii

17
11 2021
6227

Tranziția la noua metodă de amortizare. Răspunsuri la cinci întrebări frecvente

Care este unitatea de timp acceptată pentru determinarea duratei de funcționare utilă rămasă la data tranziției pentru companiile care au efectuat tranziția la noua metodă de calculare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale în perioada 2018 – 2020?
 
În conformitate cu prevederile pct.45 din Regulamentul privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform
Detalii
01
01 2022
580

Недвижимость резидента за рубежом: амортизация, ремонт, вычет затрат

Компания – резидент РМ намеревается приобрести недвижимость в Румынии в целях предпринимательской деятельности для сдачи ее в аренду. Будут ли признаны к вычету в налоговых целях расходы по ремонту и содержанию данного помещения? Амортизация данного помещения в налоговых целях будет ли признана к вычету?


Detalii

06
10 2021
3624

Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях

(Продолжение, начало в № 5 (68), 2021).

Порядок определения стоимостного базиса основных средств на начало переходного периода 01.01.2021 г. представлен в таблице 6. Данная таблица носит рекомендательный характер, поэтому, в зависимости от информационных потребностей субъекта, в нее может быть внесена дополнительная информация.

Рассмотрим порядок определения стоимостного базиса основных средств на момент перехода на новые правила исчисления амортизации основных средств в налоговых целях.


Detalii

29
09 2021
1114

Амортизация основных средств в налоговых целях. Особенности исчисления

В октябрьском номере журнала „monitorul fiscal FISC.md”, который выйдет из печати в ближайшие дни, будет опубликовано продолжение статьи «Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях», первая часть которой была размещена в nr. 5 (68) нашего издания.
 
В первой части статьи, вызвавшей высокий интерес у читателей, автор Юлиана Цугульски дала пояснения по поводу порядка определения срока полезного функционирования основного средства в зависимости от специфики деятельности субъекта; о последствиях принятия решения об увеличении или сокращении сроков полезного функционирования основного средства, введения в эксплуатацию основных средств,
Detalii