Catalogul tematic
Тематический каталог
control de stat - totalitatea acțiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislației, realizate de un organ abilitat cu funcții de control sau de un grup de instituții similare.
Aici nu a fost postat nici un articol