Catalogul tematic
Тематический каталог
O R D I N cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
31
05 2018
3132

Sancțiunile aplicate pentru prezentarea dării de seamă Forma IPC18 cu informații neautentice

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF), contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat (SFS) şi Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control.
Detalii
22
05 2018
5666

Consecinţele prezentării Dării de seamă IPC 18 cu date incomplete sau eronate

Suntem agent economic cu peste 100 de angajaţi. Am prezentat Darea de seamă IPC 18 pentru lunile ianuarie – aprilie ale anului 2018 în termenele stabilite de legislaţie. Recent am fost telefonaţi de un angajat care a depus cererea pentru stabilirea pensiei la Casa Teritorială de Asigurări Sociale şi i s-a comunicat că aceasta nu poate fi stabilită, deoarece lipsesc datele pentru lunile februarie şi martie. Noi, însă, am primit recipisa că darea de seamă a fost recepţionată. Cum procedăm în asemenea situaţie?
Detalii
21
05 2018
1217

Seminar: ”Calculul și contabilizarea salariului+ IPC 18”

La seminar vei învăța:

  • Legislația și baza documentară de calculare a salariului;
  • Aplicații practice de calculare și achitare a salariului;
  • Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
  • Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Detalii
21
05 2018
197

ORDIN SFS nr. 265 din 18. 03. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

21
05 2018
1025

1. (29.1.6.47) Cum urmează să se reflecte în Dările de seamă lunare și anuale, impozitul re ținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural(art. 90/1 alin. (3/5) Codul fiscal)?

Conform art. 901 alin.(35) din Codul fiscal
Detalii
14
05 2018
2104

Declararea în IPC 18 a persoanelor angajate – beneficiari de pensii (categoriile 119, 120)

În cadrul întreprinderii unde sunt angajată activează persoane care sunt beneficiari de pensie. Eu sunt contabil recent angajat. Contabilul precedent a declarat toate aceste persoane pensionari cu categoria 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă”. Este necesar de a declara în darea de seamă IPC 18 categoriile care reflectă activitatea pensionarilor? Este sau nu necesar să prezentăm corectări în declaraţiile persoanelor asigurate pentru anii precedenţi?
Detalii
26
04 2018
1267

Cu privire la modul de declarare a informaţiei prin intermediul Formei DSA 18

Începând cu 1 ianuarie 2018, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt obligaţi să prezinte Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale, Forma DSA 18 (în continuare – Forma DSA 18) aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152 din 22 decembrie 2017.
Detalii
26
04 2018
593

О заполнении Отчета IPC 18 работодателями – резидентами информационно-технологических парков

Согласно Закону № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-технологических парках, работники резидентов парков пользуются всеми видами пособий социального страхования, выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством.
Detalii