Catalogul tematic
Тематический каталог
O R D I N cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
08
10 2018
3421

Utilizarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate după 1 octombrie 2018

În contextul modificărilor operate în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat ca urmare a adoptării pachetului legislativ al reformei fiscale, a apărut necesitatea introducerii unor modificări şi completări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator).
Detalii
21
09 2018
4384

Изменения и дополнения в Форме IPC18

Инструкция о порядке заполнения Информации об установлении социальных прав в государственной системе социального страхования опубликована сегодня, 21 сентября 2018 г., в Мониторул Офичиал. Документ является приложением № 4 к Приказу Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. об утверждении типового формуляра (Форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке заполнения данного формуляра, который изменен Приказом Министерства финансов №152 от 12 сентября 2018 г.
Detalii
11
09 2018
2844

IPC 18: Declararea codului funcţiei în cazul prestării serviciilor conform contractelor civile

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC 18 prevede completarea codului funcţiei în mod obligatoriu. Reieşind din genul principal de activitate al entităţii noastre, se practică angajarea persoanelor prin contract de prestare a serviciilor pentru îndeplinirea unui anumit volum de lucru fără a fi specificat în contract deţinerea unei funcţii. Ce urmează a fi reflectat în tabelul 3 al Dării de seamă IPC coloana 8 destinată codului funcţiei pentru categoria respectivă de angajaţi ?
Detalii
15
10 2018
1837

Declararea şi corectarea contribuţiilor de asigurări sociale pe tipuri de dări de seamă

Începând cu anul 2018, angajatorii prezintă datele care se conţineau în declaraţiiie persoanelor asigurate Forma REV 5 şi declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale Forma BASS către Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (în continuare — IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.
Detalii
21
08 2018
2224

Forma IPC18 ar putea fi modificată

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinul cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.126 din 04.10.2017, ce se referă la formularul tipizat Forma IPC18, precum și la Instrucțiunea de completare a IPC18.
Detalii
17
08 2018
15770

Reforma fiscală: Modificări la capitolul impozitului pe venit

La 17 august 2018 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178/2018, care intră în vigoare începând cu 01.10.2018 (cu excepția unor articole ce se pun în aplicare din data publicării în Monitorul Oficial). Respectiva Lege face parte din pachetul de acte care vizează reforma fiscală. Aceste modificări au fost lansate drept o reformă a sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și creștere a competitivității pentru agenții economici.
Detalii
15
08 2018
1864

Cu privire la declararea perioadelor de muncă şi venitului asigurat pentru persoanele care cumulează funcţii

Modul de utilizare a categoriei persoanei asigurate 123 „persoană angajată prin cumul” (în continuare categoria 123) la declararea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele asigurate a fost reglementat la etapa de implementare iniţială a evidenţei personificate în sistemul public de asigurări sociale.
Detalii