Catalogul tematic
Тематический каталог
O R D I N cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
21
04 2018
573

О правилах налогообложения и отражения в Отчете (форма IPC18) беспроцентного займа, предоставленного учредителю

Общество с ограниченной ответственностью предоставляет своему учредителю беспроцентный заем. Будет ли считаться этот заем налогооблагаемой льготой, из которой должен быть удержан налог у источника выплаты? Как будет отражена эта сумма в Отчете (форма IPC18)?
Detalii
18
04 2018
141

Privind impozitarea veniturilor persoanei fizice din livrarea producției din fitotehnie și horticultură

În luna decembrie 2017 o persoană fizică cetăţean a comercializat fructe (nuci, mere, struguri) entităţii „M” SRL. Plata pentru fructe entitatea a efectuat- o în mai multe tranşe în lunile decembrie 2017 şi ianuarie 2018. Urmează a se stabili în ce an se constată venitul persoanei fizice şi dacă urmează să-l declare la Serviciul Fiscal de Stat?
Detalii
17
04 2018
1309

Formularul MED08, abrogat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 13 aprilie 2018, Ordinul nr. 107-A din 30 martie curent privind abrogarea Ordinului comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”.

Acesta și-a pierdut actualitatea odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2018 a modificărilor și completărilor în Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
Detalii
18
04 2018
2541

IPC18: Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate pentru evitarea stopării plăţii indemnizaţiilor

Deşi Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator), utilizat în anul 2018 la completarea Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC 18 (în continuare – Darea de seamă IPC 18), nu a suportat unele modificări esenţiale şi principiul de utilizare a acestuia este analogic celui utilizat la completarea Declaraţiei REV 5, totuşi, au apărut unele întrebări ce ţin de Clasificator la prezentarea pe parcursul lunii ianuarie şi februarie a dării de seamă IPC 18.
Detalii
02
04 2018
4802

IPC 18: Изменения и дополнения

Типовой формуляр (Форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкция о порядке заполнения данного формуляра претерпели изменения. Приказ №61 Министерства финансов от 14 марта 2018 г. о внесении изменений и дополнений в данный отчет опубликован в «Мониторул Офичиал» от 30 марта текущего года.

Документ предусматривает, что типовой формуляр (форма DSA18) Информация об установлении социальных прав в государственной системе социального страхования, типовой формуляр (Форма CAS18-AN)
Detalii
27
03 2018
5088

IPC18: erori comise la completarea tabelului nr.3

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat că a efectuat o totalizare a modului de completare de către contribuabili al Dării de seamă forma IPC18 (tabelul nr. 3, compartimentul aferent bugetului asigurărilor sociale de stat) prezentate de entităţi conform actelor normative în vigoare Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii