Catalogul tematic
Тематический каталог

Leasing


reprezinta relatia contractuala prin care locatorul/finantatorul transmite pentru o perioada determinata dreptul de posesie si folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, locatarului/utilizatorului, la solicitarea acestuia, contra unei plati periodice, denumite “rata de leasing”.
02
01 2020
7228

Вступило в силу Положение о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения

Амортизация в налоговых целях начисляется на основные средства, отраженные в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством и используемые в предпринимательской деятельности, срок эксплуатации которых составляет более одного года, а стоимость превышает сумму, предусмотренную в ч. (2) ст. 261 Налогового кодекса № 1163/1997 (НК).

Это предусматривает Положение о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения (Положение), опубликованное в «Официальном мониторе» 31 декабря 2019 г., которое следует применять с 1 января текущего года.
Detalii
26
12 2018
8720

Изменения в Положение о порядке учета и начисления амортизации ОС в целях налогообложения

Амортизация основных средств осуществляется с использованием линейного метода амортизации и начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В случае истечения срока функционирования основного средства в течение налогового периода, расчет амортизации производится за месяц, в котором истек срок функционирования основного средства. Также в целях налогообложения не признается разница от переоценки основных средств.

Вышеперечисленные определения содержатся в Постановлении правительства о внесении изменений в Постановление Правительства № 289/2007 об утверждении Положения о порядке учета и начисления износа
Detalii
26
06 2018
2725

Noi prevederi internaţionale privind contabilitatea contractelor de leasing

Aspecte generale

Pe pagina web1 a Ministerului Finanţelor, în conținutul versiunii plasate a IFRS2, recepționate la 4 ianuarie 2018, se regăsește și Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 „Contracte de leasing”. Noul standard, care va înlocui actualul IAS 17 „Contracte de leasing”, devine obligatoriu pentru perioadele de raportare cu începere de la 1 ianuarie 2019. Aplicarea anticipată este permisă entităților, care utilizează deja IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții”3.
Detalii
04
05 2018
3637

IFRS16, publicat

Ordinul nr. 78 din 30 martie 2018 al Ministerului Finanţelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost publicat astăzi, 4 mai, în Monitorul Oficial al RM.

Conform documentului, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008 este acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a Standardului Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS 16 Contracte de leasing şi Interpretările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRIC 22 Tranzacţii valutare şi contraprestaţii în avans.
Detalii
22
02 2018
2551

Conferința anuală de fiscalitate și contabilitate, la a VII-a ediţie

Cea de-a VII-a ediție a Conferinței anuale de fiscalitate și contabilitate, organizată de EY Moldova – lider mondial în domeniul serviciilor de audit, asistență fiscală, asistență în tranzacții și în afaceri a avut loc ieri, 21 februarie 2018.

Evenimentul a fost organizat în scopul informării contabililor, auditorilor, managerilor și altor părți interesate care au participat la conferinţă cu privire la cele mai importante modificări în legislaţie.

Asistenţa a fost familiarizată cu principalele modificări de ordin fiscal cu impact asupra raportării fiscale pentru perioada anului 2017, dar și a anului 2018.
Detalii
19
02 2018
3731

Despre IFRS 16

Standardul contabil IFRS 16 Contracte de leasing, care vine să înlocuiască standardul IFRIC 4, a fost prezenatat participanților seminarului Noutăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități, organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova.

Potrivit auditorului din cadrul companiei române Mazars, Ella Chilea, standardul va fi pus în aplicare în România la 1 ianuarie 2019, dar unele companii care utilizează deja IFRS 15Venituri din contracte cu clienții, pot solicita utilizarea lui și mai devreme.
Detalii
15
08 2017
6517

Выбытие основных средств: документы, учет, налоги

Продолжаем рассматривать основные вопросы, возникающие на практике при документальном оформлении, бухгалтерском и налоговом учете выбытия основных средств.

Как было отмечено в предыдущей публикации1, согласно действующим нормативным актам, при выбытии основного средства (далее – ОС) в случае безвозмездной передачи, а также по договорам дарения, его признание прекращается2.
Detalii
11
07 2017
10830

Regimul fiscal al cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de comodat

În activitatea de întreprinzător folosesc 2 utilaje primite în baza contractului de comodat. În decursul anului am suportat cheltuieli de reparație a acestor utilaje. Care va fi regimul fiscal al acestor cheltuieli? Pot fi aplicate în cazul dat prevederile art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (9) din Codul fiscal?

 

Pentru a răspunde la această întrebare urmează a fi examinate prevederile Codului fiscal care reglementează modul de deducere a cheltuielilor de reparație. Astfel, Codul fiscal prevede următoarele:
Detalii