Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 58. Reorganizarea agentului economic

(1) Se consideră reorganizare a agentului economic fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://lex.justice.md

30
11 2021
606

Formularele tipizate de documente primare cu regim special în cazul reorganizării sau lichidării contribuabilului

Una din întrebările care urmează a fi clarificate în cazul reorganizării sau lichidării unei întreprinderi este soarta formularelor tipizate de documente primare cu regim special (formulare tipizate) care nu au fost utilizate.


Astfel, în cele ce urmează, vom examina care sunt posibilitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse în privința formularelor tipizate în cazul reorganizării, cât și în cazul lichidării contribuabilului.


Detalii

22
10 2021
2555

Procedura de lichidare a gospodăriilor țărănești (de fermier)

Gospodăria ţărănească (în continuare – GȚ) este o întreprindere individuală bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Noțiunea este definită în art. 2 alin. (1) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).
 
Procedura de lichidare a unei gospodării țărănești (de fermier) (în continuare – GȚ) provoacă întrebări contribuabililor, fapt ce ne impune să venim astăzi cu unele explicații asupra subiectului.
Detalii
10
05 2018
1551

Agenția Rezerve Materiale - autoritate din subordinea MAI

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern, ce conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structura și organigrama acesteia.

Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne în urma reformei administrației publice, care a determinat MAI ca organ central de specialitate al administraţiei publice şi asigură elaborarea şi realizarea politicii guvernamentale în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare.
Detalii
18
12 2017
1529

Privind informarea Serviciului Fiscal de Stat despre eliberarea înainte de termen din funcție a administratorului

Agentul economic „Igor Beer” SRL în cadrul adunării generale a asociaților a luat decizia de eliberare înainte de termen din funcție de administrator pe motive de sănătate a persoanei X cu numirea în funcție a unui alt administrator.Va fi obligat agentul economic „Igor Beer” SRL să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea ce a avut loc?


Detalii

13
10 2017
1332

Госпредприятия перейдут на баланс Агентства публичной собственности

Министерства, все центральные органы публичного управления и подведомственные им структуры передадут на баланс Агентства публичной собственности все госпредприятия, в которых они являются учредителями. Это предусматривает Положение об организации и функционировании Агентства публичной собственности, которое одобрило правительство Молдовы.
Detalii
05
10 2017
1186

A fost aprobat conceptul pentru restructurarea sectorului feroviar

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi restructurată în trei societăți separate independente. Astfel, CFM va fi divizată în sectoare responsabile pentru infrastructură, călători și mărfuri.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 4 octombrie curent un proiect ce se referă la restructurarea sectorului feroviar.
Detalii