Știri

Componența, modul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal

Comisia Națională pentru Monopol Fiscal (în continuare – Comisia) va avea dreptul să propună pentru întreprinderile cu statut de monopol fiscal stabilirea unor mecanisme și condiții de desfășurare a activității economice; să solicite de la autorităţile publice, persoanele juridice cu capital integral sau majoritar de stat informaţii necesare pentru activitatea sa; să invite la şedinţele sale reprezentanţi ai autorităţilor publice, organizațiilor necomerciale, societății civile și alte părți interesate.

 

În cadrul ședinței de astăzi, 21 decembrie, Guvernul a aprobat Regulamentul privind organizarea activității și funcționarea Comisiei Naţionale pentru Monopol Fiscal, elaborat în temeiul art. 368 pct. 3 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, și care stabileşte atribuțiile, componența, precum și modul de organizare a activității și funcționare a Comisiei.

 

Astfel, Comisia va fi un organ colegial cu caracter consultativ, fără statut de persoană juridică, instituită în scopul evaluării necesității de constituire a monopolului fiscal pe anumite domenii de activitate. În componența acesteia vor intra 5 membri: câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, al Consiliului Concurenței și doi reprezentanți ai societății civile din domeniul economic.

 

Conform proiectului Regulamentului, atribuțiile de bază ale Comisiei țin de constatarea necesității instituirii monopolului fiscal pentru anumite activități economice; identificarea întreprinderii sau grupului de întreprinderi care desfășoară activități economice pentru care va fi instituit monopolul fiscal; analiza și estimarea impactului atribuirii respectivului statut.

 

Totodată, Comisia va propune Guvernului spre examinare și aprobare, prin intermediul organului central de specialitate, proiectele actelor normative prin care se atribuie statutul de monopol fiscal unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi și va evalua anual sectorul economic în care activează entitățile pentru care a fost atribuit statutul de monopol fiscal.

 

Totodată, Comisia va putea propune Guvernului retragerea statutului de monopol fiscal al întreprinderii sau al grupului de întreprinderi în cazul în care se vor constata abateri de la normele specifice de reglementare a activității economice, stabilite de actul normativ prin care a fost atribuit statutul de monopol fiscal, sau în cazul suprimării circumstanțelor care au determinat constatarea necesității instituirii monopolului.

 

Comisia va prezenta Guvernului anual, până la sfârșitul lunii martie, raportul privind activitatea sa în anul precedent, care va fi plasat și pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor.

 

Detalii suplimentare:

 

În Moldova unele întreprinderi vor obține statutul de monopol fiscal

 

Întreprinderea cu statut de monopol fiscal: legea a fost publicată

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

696 vizualizări

Data publicării:

21 Decembrie /2022 12:24

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

comisia | facilitate fiscala | Hotarare de Guvern | monopol fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon