Știri

Conceptul SI „Registrul de stat al controalelor”, aprobat

Sistemul informațional „Registrul de stat al controalelor” (SI RSC) va reprezenta o platformă informatică comună, ce va interacționa cu Registrul de stat al unităților de drept şi alte registre de stat relevante ce conțin date cu privire la activitatea agenților economici necesare controlului și va facilita automatizarea evidenței controalelor efectuate şi furnizarea tuturor informațiilor ce țin de realizarea acestora. Pentru mediul de afaceri, RSC va oferi informații despre controalele planificate/inopinate aflate în curs sau efectuate, mecanisme de notificare și contestare online a documentelor emise de către organele de control în format digital.

 

Guvernul, în cadrul ședinței din 20 martie curent, a aprobat Conceptul SI RSC, elaborat în scopul sporirii transparenței acțiunilor de control prin furnizarea către toate persoanele interesate a informației aferente controalelor.

 

Se preconizează că implementarea sistemului va asigura dezvoltarea noilor posibilități tehnologice pentru o mai bună evidență centralizată a informației sistematizate cu referire la controalele de stat planificate/inopinate, inclusiv în cadrul procedurii de eliberare a actelor permisive, analiza riscurilor și evaluarea activității organelor de control. SI RSC va utiliza direct mecanisme de evaluare a indicatorilor de performanță a organelor de control și colectare de date, pentru a reduce eforturile suplimentare ale organelor de control și ale Cancelariei de Stat în calitate de autoritate de supraveghere a controalelor.

 

Prin dezvoltarea SI se urmărește scopul creșterii calității și eficacității controalelor efectuate, transparenței operațiunilor de control pentru întreprinderi și cetățeni; evidența și monitorizarea mai riguroasă a nivelului de implementare și realizare de către organele de control a indicatorilor de performanță. Totodată, implementarea prevederilor Conceptului va permite schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) cu registrele departamentale gestionate prin sistemele informatice deținute de autoritățile publice din RM pentru a primi automat date relevante sau pentru a verifica datele furnizate de persoanele supuse controlului.

 

Conform actului normativ, subiecți ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ținerii SI RSC vor fi: statul (proprietar al SI); 2) Cancelaria de Stat (posesor și deținător al SI); IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (administratorul tehnic al SI); organele de control (furnizori, registratori și destinatari ai SI); persoanele fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător şi sunt pasibile controlului, precum și orice persoană care dorește să acceseze și să vizualizeze datele, în limitele accesibilității informațiilor, în calitate de destinatari ai SI RSC.

 

Este pusă și sarcina dezvoltării versiunii mobile a SI pentru a permite aplicarea RSC la distanță de către inspectorii aflați în misiune, completarea listelor de verificare în format electronic, analiza riscurilor în regim automatizat cu excluderea factorului uman, generarea rapoartelor tematice la zi, evaluarea organelor de control din perspectiva atingerii obiectivelor stabilite pentru perioada de raportare în baza indicatorilor de performanță și valorilor-țintă.

 

Implementarea SI RSC implică cheltuieli în mărime de până la 14,36 mil. lei, ce urmează a fi acoperite din bugetul „Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii”, susținut financiar de Banca Mondială.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

575 vizualizări

Data publicării:

20 Martie /2024 13:30

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

agent economic | registru de stat | activitati de control | registru de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon