Știri

Consultări publice: proiectul Regulamentului privind aplicarea regulei generale antiabuz

Procedura de implementare1 a art.1891 din Codul fiscal (CF), prin care, în scopul determinării obligațiilor fiscale ale contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu va lua în considerare sau va recalifica o tranzacție/acțiune sau o serie de tranzacții/acțiuni care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, reflectă o altă situație sau un alt conținut economic decât cel pretins de contribuabil, fiind întreprinse în scopul obținerii unui avantaj fiscal, va fi reglementat în temeiul prevederilor Regulamentului privind aplicarea regulei generale antiabuz, proiectul căruia a fost înaintat de către Ministerul Finanțelor pentru consultări publice.

 

Conform proiectului, prevederile regulamentului, odată cu punerea în aplicare din 1 ianuarie 2024, se vor aplica persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali înregistrați în Republica Moldova și persoanelor juridice străine care au înregistrat sediul permanent în RM. Actul normativ stabilește că regula generală antiabuz se va aplică tranzacțiilor/acțiunilor sau unor serii de tranzacții/acțiuni naționale și/sau internaționale care vor avea ca rezultat obținerea avantajului fiscal.

 

Se prevede că avantajul fiscal va include oricare dintre următoarele circumstanțe: restituirea impozitului, taxei, primei de asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuției sociale și/sau altor plăți la bugetul public național; diminuarea, eschivarea sau amânarea de la declarare a impozitului, taxei, primei de asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuției sociale și/sau altor plăți la bugetul public național; aplicarea unei cote reduse de impozitare sau scutirea de la impozitare.

 

Suplimentar celor stabilite în CF, în sensul Regulamentului elaborat,  se propune a fi definite așa noțiuni ca:

  • Tranzacție controlată – tranzacție efectuată între persoane afiliate;
  • Tranzacție necontrolată – tranzacție care nu este tranzacție controlată;
  • Tranzacție – precum este definită la art. 22617 din CF;
  • Serie de tranzacții/acțiuni – orice tranzacție/acțiune care este legată sau conectată direct sau indirect cu o altă tranzacție/acțiune sau tranzacții/acțiuni;
  • Persoană afiliată - precum este definită la art. 22617 din CF;
  • Acțiune – reprezintă orice acțiune în scopul creării construcțiilor juridice, asocierii în participațiuni sau unei alte asocieri fără personalitate juridică;
  • Construcție juridică – se referă la fiducii stabilite prin acord și alte construcții juridice similare, care includ drepturi fiduciare și de gestionarea fiduciei.

 

Odată cu intrarea actului normativ în vigoare, la aplicarea regulii generale antiabuz se va identifica scopul principal al unei tranzacții/acțiuni sau unul din scopurile principale ale unei tranzacții/acțiuni.  La determinarea scopului sau unul din scopurile principale ale tranzacției/acțiuni/serie de tranzacții altul decât cel pretins de contribuabil se vor analiza așa elemente, și anume caracteristicile obiectului tranzacției; analiza funcțională, inclusiv riscurile asumate; condițiile/acordurile (adiționale) și termenii contractuali ale tranzacției; circumstanțele economice în care au loc tranzacțiile inclusiv tranzacțiile bancare neordinare.

 

Proiectul prevede că aplicarea regulii generale antiabuz de către Serviciul autoritatea fiscală, se va realiza în cadrul controlului fiscal, acest fapt fiind opozabil și celeilalte părți din tranzacție/acțiuni/serie de tranzacții persoană juridică rezidentă, întreprinzătorilor individuali și persoanelor juridice străine care au înregistrat sediul permanent în RM. Totodată, decizia asupra cazului de încălcare a legislației emisă de către SFS în rezultatul controlului fiscal, privind ajustarea și/sau estimarea veniturilor și/sau a cheltuielilor în rezultatul reconsiderării/recalificării tranzacțiilor/acțiunilor/serie de tranzacții va pute fi contestată în ordinea prevăzută de cap. 17 Titlul V din CF.

 

Propuneri pe marginea proiectului vor fi acceptate până la 11 decembrie curent.

 

-------------------------

 

1Codul fiscal
Articolul 1891Regula generală antiabuz
(1) În scopul determinării obligațiilor fiscale ale contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat nu va lua în considerare sau va recalifica o tranzacție/acțiune sau o serie de tranzacții/acțiuni care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, reflectă o altă situație sau conținut economic decât cel pretins de contribuabil, fiind întreprinse cu scopul obținerii unui avantaj fiscal.
(2) În sensul alin. (1), avantaj fiscal include oricare dintre următoarele circumstanțe:
a) restituirea impozitului, taxei, contribuției sociale și/sau altor plăți la bugetul public național;
b) diminuarea sau eschivarea de la declarare a impozitului, taxei, contribuției sociale și/sau altor plăți la bugetul public național;
c) aplicarea unei cote reduse de impozitare sau scutirea de la impozitare.
(3) Regula generală antiabuz se utilizează de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controlului fiscal.
(4) Procedura de aplicare a prezentului articol este stabilită de Ministerul Finanțelor.
(5) Prezentul articol se aplică pentru o tranzacție/acțiune sau o serie de tranzacții/acțiuni care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) depășesc 15% din cifra de afaceri aferente perioadei fiscale în care au avut loc;
b) valoarea totală a tuturor tranzacțiilor/acțiunilor, fără TVA, pe parcursul perioadei fiscale în care au avut loc, este egală sau mai mare de 5 000 000 de lei.
 

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

346 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2023 09:29

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

Noutati fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon