31
01 2019
3780

Avizul de însoțire a mărfii, aprobat

Ministerul Finanțelor comunică că, la solicitarea mediului de afaceri, Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie 2019, un set de măsuri ce vizează diminuarea poverii administrative și simplificarea conformării fiscale. În circulație a fost introdus un nou document primar cu regim special – avizul de însoțire a mărfii. Măsura respectivă are drept scop susținerea mediului de afaceri prin simplificarea procedurii de transportare a mărfii ce presupune emiterea avizelor de însoțire, cu eliberarea unei singure facturi fiscale în baza avizelor emise anterior, până la sfârşitul perioadei fiscale în care acestea au fost eliberate. Suplimentar, emiterea avizului de însoțire acordă furnizorului posibilitatea de a nu indica valoarea mărfii transportate, asigurându-i acestuia dreptul la păstrarea secretului comercial. Totodată, setul respectiv conține modificări ce vor exclude necesitatea eliberării actului de achiziție în cazul arendei terenurilor agricole. Modificarea urmărește diminuarea poverii administrative și simplificarea desfășurării activității de întreprinzător. De asemenea, în vederea diminuării poverii fiscale, s-a aprobat acordarea dreptului cetățenilor care prestează servicii şi/sau lucrări, să beneficieze de aplicarea scutirii personale la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.