25
05 2018
1312

ORDIN SFS nr. 275 din 21. 05. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.5.16) Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia? 2. (29.1.3.5.15) Vor fi permise la deducere cheltuielile suportate de către întreprindere pentru instituția publică sau orice alt contribuabil, fără a primi careva recompense? 3. (29.1.3.5.14) Se va permite la deducere amortizarea proprietății date în locațiune, care potrivit Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare” în contabilitate este recunoscut ca investiție imobiliară? 4. (29.1.3.5.13) La ce categorie de proprietate urmează de a fi atribuit un mijloc fix pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care acesta nu se regăsește în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale? 5. (29.1.3.5.11) Are dreptul entitatea de a calcula și a deduce în scopuri fiscale, amortizarea pentru activele, valoarea cărora depășește pragul de semnificație, stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6000 lei? 6. (29.1.3.5.10) Există temei de calculare și deducere a amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale, sau a fost utilizat parțial din punct de vedere a capacității sale depline? 7. (29.1.3.5.9) Se calculează amortizarea în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca aport la capitalul statutar?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.