01
03 2018
909

ORDIN SFS nr. 99 din 27. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.4.11) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident? 2. (28.4.10) Ce regim TVA se va aplica mijloacelor fixe incluse în capitalul statutar (social) care se scutesc de TVA fără drept de deducere stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani? 3. (28.4.4) Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe teritoriul magazinelor duty-free, depozitelor vamale sau a zonei economice libere? 4. (28.4.3) Are dreptul plătitorul TVA la scutirea TVA cu drept de deducere la exportul de marfă, dacă aceasta se întoarce nerezidentului? 5. (28.4.8) Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat? 6. (28.4.1) Cum se va aprecia data obligaţiei fiscale la comitent în cazul exportului de mărfuri prin intermediul comisionarului? Comisionerul are dreptul la restituirea TVA din buget? 7. (28.4.5) Care cotă a TVA se va aplica pentru operaţiunile de export, care potrivit Titlului III din Codul fiscal reprezinte livrări scutite de TVA? 8. (28.4.6) Entitatea prestează servicii de publicitate unui nerezident. Prestarea serviciilor date, presupune distribuirea de broşuri (sau alte materiale informative). În acest context se aplică TVA pentru broşuri (sau alte materiele informative) care sunt utilizate pentru prestarea serviciilor de publicitate? 9. (28.4.2) Care va fi cota TVA aplicată la exportul de mărfuri şi a serviciilor aferente?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.