31
07 2020
2272

Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 iulie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia.

 

În scopul executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediţie specială) și a art. XXI alin.(3) din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60 din 23 aprilie 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 din 25 aprilie 2020, art.186),


ORDON:

1. Se aprobă:Formularul UNIF21 – Darea de seamă fiscală unificată/ (Declarația), conform anexei nr.1; Modul de completare a dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (formularul UNIF21), conform anexei nr.2.

 

2. Prima perioadă de declarare, potrivit formularului tipizat aprobat, este perioada fiscală 2021.

 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

 

Nr. 370. Chişinău, 24 iulie 2020.

 

Instrucțiunea poate fi descărcată aici 


DIRECTOR Ludmila BOTNARI

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.