16
06 2021
135

Ordinul SFS nr. 328 din 14.06.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

6.10.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

6.9.3.1 Care este cota concretă a taxei balneare?

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

6.3.4.2 Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

6.10.5.1 Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

6.4.4.1 Care este cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

6.16.4.1 Cine stabilește cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

6.16.5.1 Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

6.12.3.1 Care este cota concretă a taxei de la posesorii de cîini?

6.2.3.1 Care este cota concretă taxei pentru amenajarea teritoriului?

6.6.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

6.2.4.3 Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

6.11.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru parcare?

6.4.4.3 Cine stabileşte cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii?

6.5.4.1 Care este cota concretă a taxei de aplicare a simbolicii locale?

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

6.8.4.1 Cum se calculează taxa pentru cazare?

6.7.4.1 Care este cota concretă a taxei de piaţă?

6.3.3.1 Care este cota concretă taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

6.9.4.1 Cum se calculează taxa balneară?

6.8.3.1 Care este cota concretă a taxei pentru cazare?

6.11.5.1 Cum se calculează taxa pentru parcare?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.