17
01 2017
1371

A fost elaborat un proiect ce prevede modificarea modului de evidență a bunurilor confiscate

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat și propus spre consultare un proiect ce are scopul modificării și completării Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.Your text to link... Astfel, conform proiectului, mijloacele obţinute prin comercializarea bunurilor prevăzute în punctul 6 al Regulamentului, care au fost sechestrate prin actele procesuale ale angajaților Poliției, se vor transfera la contul bugetar al Inspectoratului General al Poliției, în care se înregistrează sumele încasate de la vânzarea bunurilor confiscate. Totodată, mijloacele de transport auto confiscate și cele utilizate în calitate de corpuri delicte se vor preda cu titlul gratuit Inspectoratului General al Poliției al MAI, conform unei liste, în care va fi indicate denumirea mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numărul motorului, numărul caroseriei, anul fabricării, numele şi prenumele titularului, starea lui tehnică. De asemenea, unitățile de transport, tehnica de calcul și comunicație confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărârilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărâri, precum și cele fără stăpân, se vor preda Inspectoratului General al Poliției al MAI direct de către organele la care se află la evidență și care, ulterior, prin ordinul instituției, vor decide repartizarea acestora subdiviziunilor de resort, în vederea utilizării în interes de serviciu cu luarea la evidență contabilă. La cererea Inspectoratului General al Poliției, corpurile delicte indicate la punctul 43 al Regulamentului, sub formă de mijloace de transport, tehnică de calcul și comunicații, precum și alte obiecte ce pot fi utilizate de către Poliție în activitatea de serviciu, vor fi transmise Poliției cu titlu gratuit de către inspectoratele fiscale de stat cu luarea la evidență contabilă în modul corespunzător. Proiectul mai prevede că armele (de vânătoare cu ţeavă lisă, de luptă etc.), substanţele toxice, precum şi muniţiile confiscate şi fără stăpân se vor preda subdiviziunii subordonate de resort a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în baza procesului-verbal de transmitere cu titlul gratuit, direct de către organele la care se află la evidenţă. Aprobarea prezentului proiect va contribui la eficientizarea și îmbunătățirea activității angajaților MAI prin posibilitatea utilizării tuturor mijloacelor obținute prin sechestrare sau confiscare Proiectul poate fi consultat aici: Your text to link...

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.