06
09 2019
1785

Accesul la servicii electronice poate fi blocat în cazul instituirii postului fiscal

În cazul instituirii postului fiscal, accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice poate fi suspendat sau blocat, dacă acest fapt este indicat în ordinul autorității fiscale de instituire a postului respectiv. Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi Ordinul nr.368 din 23 august curent cu privire la modificarea Ordinului nr.62 din 15 februarie 2019 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Amintim că redacția anterioară a ordinului completat prevedea că subdiviziunile SFS suspendă/blochează accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice în cazurile lichidării sau reorganizării entității; anulării statutului de contribuabil al TVA, înregistrarea facturilor fiscale în SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (din data expirării termenului legal de înregistrare); modificării conducătorului contribuabilului, până la data prezentării de către contribuabil a Acordului Adițional încheiat cu Operatorul sau expedierea de către Operator a documentului scanat către SFS, prin intermediul poștei electronice. Prevederile Ordinului sunt puse în aplicare din data publicării – 6 septembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.