20
03 2019
1935

Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către intreprinderea de stat

Procedurile de achiziții se realizează pe baza planului aprobat pentru o perioadă de cel puțin un an, este principalul document de planificare în domeniul achizițiilor publice și se va publica pe site-ul oficial al întreprinderii și al fondatorului acesteia. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat. Documentul reglementează modalitățile, procedeele de achiziție pentru necesitățile întreprinderii și asigură transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului operativității în cadrul achizițiilor, dar și sporirea gradului de eficiență a activității entității. Prevederile Regulamentului nu se aplică în cazul achiziționării serviciilor financiare, care se efectuează conform Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și nici în cazul serviciilor de audit, care se efectuează conform Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Pentru organizarea și desfășurarea achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor, prin ordinul conducătorului întreprinderii se instituie un Grup de lucru, format din cel puțin 3 angajați din cadrul întreprinderii. Regulamentul prevede că, în funcție de valoarea și complexitatea achiziției, se va folosi una din următoarele modalități de achiziție: • achiziția prin licitație; • achiziția prin cererea ofertelor de prețuri; • achiziția dintr-o singură sursă; • achiziția de valoare mică; • acord-cadru. Astfel, achiziția prin licitație reprezintă achiziția bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, pentru necesitățile întreprinderii, a căror valoare estimată, fără TVA, depășește suma de 400 mii lei. Achiziția prin cererea ofertelor de prețuri este achiziția a căror valoare estimată, fără TVA, depășește suma de 80 mii lei, dar nu depășește suma de 400 mii lei. În același timp, achiziția de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depășește 10 mii lei fără TVA sau prin contractul încheiat între întreprindere și operatorul economic, dacă valoarea acestuia depășește 10 mii lei, dar nu trece de 80 mii lei fără TVA. Totodată, atât în cazul procedurii de achiziții prin licitație, cât și celorlalte modalități de achiziții, întreprinderea poate recurge la utilizarea acordului-cadru de achiziții. În temeiul acordului-cadru se pot încheia contracte cu unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute. Regulamentul mai prevede că persoanele responsabile de achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă, civilă sau penală pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare și a Regulamentului. Documentul se mai referă la reglementarea activității grupului de lucru pentru achiziţii, condiţiile de întocmire, publicare sau expediere a invitațiilor de participare, depunerea, examinarea şi evaluarea ofertelor, cerinţele speciale pentru participarea și modalităţile de achiziţie, modul de atribuire şi încheiere a contractului de achiziţie etc. Documentul poate fi consultat până la 14 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.