Știri

Acordarea ajutorului social va putea fi solicitată și prin telefon

În Monitorul Oficial din 17 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Regulamentul a fost modificat cu scopul oferirii cetățenilor a diferitor modalități de accesare a programului Ajutor social și a eficientizării mecanismului de implementare a acestuia. Astfel, personalele vor putea solicita acordarea ajutorului social prin telefon dacă se încadrează în cazurile pentru care autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale a stabilit posibilitatea unei astfel de solicitări. Solicitarea prin apel telefonic se va efectua la numerele de telefon specificate de către direcția asistență socială și protecție a familiei în limita unității administrativ-teritoriale unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă . Solicitarea înregistrată prin telefon se consideră completă și se acceptă dacă toate datele necesare pentru examinarea dreptului au fost furnizate de către solicitant în conformitate cu instrucțiunile aprobate de autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale. În același timp, solicitarea incompletă va fi acceptată, de asemenea, pentru examinarea dreptului dacă pe parcursul a 5 zile lucrătoare de la data înregistrării este completată cu toate datele necesare, în caz contrar, aceasta nu se admite spre examinare și se emite decizia de neacordare a dreptului. Cererea incompletă poate fi completată inclusiv la reprezentantul direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa. Opțiunea de a solicita ajutorul social prin intermediul telefonului a fost dezvoltată în cadrul Sistemului informațional automatizat Asistență Socială și va necesita mijlaoce financiare în sumă de 100 mii lei, dintre care 72 240 – investiții pentru aparate de telefon și linie telefonică și 27168 – celtuieli anuale legate de înregistrarea convorbirilor și stocarea lor pe server. Totodată, Regulamentul a fost completat cu prevederi ce se referă la asumarea obligațiunilor de către beneficiarul de ajutor social de a utiliza ajutorul în folosul familiei, în mod special pentru satistfacerea necesităților privind alimentația, vestimentația, locuința, igiena, îngrijirea medicală, educația și școlarizarea obligatorie a copiilor. Prevederile privind solicitările de acordare a ajutorului social prin intermediul apelului telefonic vor intra în vigoare la momentul în care autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale va stabili proceduri specifice de recepționare a acestora. Potrivit Hotărârii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în termen de 6 luni va aproba actele necesare pentru implementarea prezentei hotărâri.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

3989 vizualizări

Data publicării:

20 Noiembrie /2017 11:37

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ajutor social | Hotarare de Guvern | apeluri telefonice | solicitare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon