28
12 2018
1003

Acordarea statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM

În Monitorul Oficial din 27 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Documentul prevede modul de acordare și suspendare a statutului, mecanismul de calculare a primei de AOAM în sumă fixă și a penalităților aferente, precum şi de identificare a persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual. În același timp, Regulamentul nu se aplică pentru calcularea primei de AOAM în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, precum și a penalităților aferente. Astfel, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) ține evidența persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistem, bază unică de date a CNAM - parte componentă a Sistemului informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”. Persoanei fizice înregistrate în Registrul i se atribuie un număr de asigurare. Statutul de persoană asigurată pentru persoanele angajate se acordă din data începerii raporturilor de muncă sau anulării suspendării acestora și expiră la data încetării raporturilor indicate. În cazul atribuirii concomitente a persoanei fizice la mai multe categorii de plătitori ai primelor de AOAM în sumă fixă, statutul de persoană asigurată se va acorda după achitarea primei de AOAM în cuantumul și condițiile stabilite de legea fondurilor de AOAM pentru anul de gestiune. Potrivit Regulamentului, CNAM acordă/suspendă statutul persoanelor asigurate angajate în baza informației din IPC18, puse la dispoziție de Serviciul Fiscal de Stat în regim real, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), și menține statutul de persoană asigurată angajată pentru persoanele care beneficiază de indemnizații de eliberare din serviciu. Prima de AOAM în sumă fixă și reducerile care se aplică la achitarea acesteia pentru categoriile de persoane fizice obligate să se asigure în mod individual se aprobă anual prin legea fondurilor AOAM, se stabilește pentru anul bugetar respectiv care începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori obligați să achite prima de AOAM în sumă fixă, pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual achită prima până la data de 31 martie, în mărimea stabilită în legea fondurilor AOAM pentru anul respectiv de gestiune, inclusiv cu aplicarea reducerilor pentru categoria de plătitori din care acestea fac parte. Statutul de persoană asigurată se verifică prin interogarea Sistemului informaţional automatizat, prin accesarea paginii web oficiale a CNAM (www.cnam.md), la rubrica „Verificarea statutului în sistemul AOAM”. Notă: Persoanele asigurate nu mai sunt obligate să prezinte polița pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale, iar costul poliței va putea fi achitată on-line, prin post terminal sau la oficiile poștale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.