18
02 2022
199

Acordul ce prevede schimbul de informații privind conturile financiare, ratificat

Parlamentul a ratificat în cadrul ședinței din 17 februarie 2022 Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (Acord) care va permite Moldovei să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile semnatare la nivelul standardului convenit de OCDE, în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor prin transferul banilor în conturile din străinătate, acesta fiind un pas important spre transparentizarea veniturilor.
 
Acordul constituie cadrul normativ pentru realizarea prevederilor art. 6 din Convenția privind asistenta administrativă reciprocă în materie fiscală, care a fost semnată la 29 octombrie 2014 la Berlin de către 61 jurisdicții, la momentul de față fiind implementat de către 108 jurisdicții semnatare.

 

Implementarea prevederilor Acordului va asigura îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin prisma asistenței reciproce în domeniul fiscal. Dat fiind faptul că schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între autoritățile competente, Moldova urmează să întocmească o listă a statelor cu care dorește să realizeze în mod automat schimbul de informații financiare, datorită căruia Serviciul Fiscal de Stat va obține o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții RM.

 

De menționat că schimbul va cuprinde informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), date referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custodie va conține informații referitoare la suma brută a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

 

Aplicarea eficientă a Acordului presupune implementarea Standardului Comun de Raportare și de Precauție pentru Informațiile privind Conturile Financiare. Acesta stabilește normele ce urmează a fi aplicate de către instituțiile financiare raportoare pentru a permite RM să efectueze schimbul automat de informații. Astfel, odată cu ratificarea Acordului, Ministerul Finanțelor urmează să asigure implementarea Standardului Comun de Raportare prin elaborarea și aprobarea unui ordin în acest sens.

 

Implementarea Acordului impune o contribuție anuală pentru acoperirea costurilor activității Secretariatului Organismului de Coordonare, care va constitui circa 8 mii euro, și va fi plătită din bugetul Serviciului Fiscal de Stat. De menționat că Moldova va beneficia de schimbul automat de informații începând cu luna septembrie 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.