Știri

Acordurile internaționale în domeniul securității sociale

Republica Moldova a semnat până în prezent 14 acorduri bilaterale în domeniul securității sociale cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia și Republica Belarus. Acordurile prevăd o serie de garanții pentru cetățenii noștri care au desfășurat activitate legală în aceste țări. Despre prevederile de bază ale acordurilor internaționale în domeniul securității sociale s-a discutat în cadrul unui seminar organizat de Casa Națională de Asigurări Sociale pe platforma expoziției naționale „Fabricat în Moldova”. Astfel, după cum a explicat Iulia Saenco, șefa Direcției generale relații internaționale, acorduri bilaterale și comunicare (CNAS), fiecare acord are prevederile sale proprii, care se deosebesc de acordurile încheiate cu celelalte țări. De exemplu, Acordul cu Bulgaria și Estonia prevede că pensia este transferată trimestrial la contul instituției prestatoare, în timp ce alte acorduri prevăd transferul lunar al prestației în contul persoanei. Pentru a beneficia de pensie, persoana trebuie să își deschidă un cont bancar în valuta în care urmează să o primească. Este foarte important ca persoanele să își cunoască drepturile și să desfășoare activități legale pentru a contribui la fondul de pensii, indiferent unde este angajat – în Republica Moldova sau în oricare altă țară cu care avem semnat acord de securitate socială, a remarcat reprezentantul CNAS. Totodată, speakerul a menționat că aceste acorduri se referă și la alte prestații sociale. De exemplu, acordurile cu Bulgaria, Portugalia și România prevăd și acordarea ajutorului de deces, indemnizației unice la nașterea copilului, indemnizația pentru creșterea copilului și a celei acordate în cazul unui accident de muncă. De asemenea, acordurile acoperă toate cele trei tipuri de pensii: pentru limită de vârstă, pensiile de dizabilitate și pensiile de urmaș, care se acordă unuia dintre copii sau soțului supraviețuitor. Toți cetățenii care desfășoară activitatea pe teritoriul statului cu care este încheiat un acord sunt tratați similar cetățenilor țării respective, adică se aplică aceleași norme și aceeași formulă de calcul, fără nicio discriminare, a menționat reprezentantul CNAS. Ea a remarcat că se lucrează foarte activ cu prevederile Acordului semnat cu Germania, care a intrat în vigoare în martie 2019 (deja s-a reușit stabilirea a 130 de pensii în baza acestuia). De asemenea, țara noastră implementează o serie de acorduri bazate pe principiul teritorial, pensia fiind stabilită pe teritoriul țării unde persoana domiciliază, adică persoana trebuie să locuiască permanent pe teritoriul statului respectiv. Astfel de tratate sunt semnate cu Federația Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Belarus și Azerbaidjan și acoperă doar pensia, nu și celelalte prestații sociale. Totodată, cu Federația Rusă se negociază trecerea la un acord pe principiul proporționalității, adică fiecare stat va stabili și transfera pensia conform legislației sale. Speakerul a mai anunțat că, la etapa actuală, se negociază acorduri în domeniul securității sociale cu Grecia, Letonia și Israel. Certificatul de viață Persoanele care domiciliază pe teritoriul celuilalt stat contractant şi beneficiază de pensie pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul RM sunt obligate să prezinte anual un certificat de viaţă, nu mai târziu de 31 decembrie a anului de gestiune. Acesta poate fi descărcat de pe pagina web oficială a CNAS şi prezentat personal de solicitant la oficiul central al CNAS sau la orice CTAS. Totodată, beneficiarii de pensii stabiliţi permanent pe teritoriul altui stat contractant au dreptul să se adreseze la instituţia competentă a statului de domiciliu, solicitând confirmarea prin ştampila instituţiei competente a acestui stat şi semnătura persoanei responsabile, că certificatul de viaţă a fost semnat şi datat personal de către beneficiarul pensiei. În caz de neprezentare a certificatului de viaţă, transferul pensiei se suspendă și se va relua de la data suspendării, cu condiţia de prezentare a certificatului prin care se confirmă faptul aflării persoanei în viaţă. Pentru luna ianuarie curent, au fost suspendate peste 200 de pensii din motivul neprezentării acestui certificat. În cazul în care nu există nici un acord cu țara în care persoana pleacă să muncească, atunci, conform noilor prevederi, ea are dreptul să beneficieze de pensie, însă prestația nu va fi exportată în țara respectivă, dar va putea fi ridicată de la o bancă de pe teritoriul RM. Totodată, beneficiarul trebuie să depună personal o cerere în acest sens și să anexeze copia documentului ce atestă domiciliul în alt stat. La 1 ianuarie 2020, au fost acordate 717 pensii în baza acordurilor bilaterale de securitate socială.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1810 vizualizări

Data publicării:

04 Februarie /2020 07:59

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

prestaţiile sociale | strainatate | acord bilateral | cnas | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon