Știri

Actele ce vizează procesul de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate

Notificările și înștiințările participanților la procesul insolvabilității, precum și dispozitivul  hotărârilor şi al încheierilor instanței de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate.
 
În Monitorul Oficial din 14 august 2020 a fost publicată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.
 

Astfel, publicarea actelor în Monitorul Oficial va fi substituită cu publicarea în Registrul cauzelor de insolvabilitate, după implementarea acestuia, ceea ce va duce la creșterea transparenței procedurilor de insolvabilitate, la reducerea costurilor, precum și la îmbunătățirea accesului la datele publice.

 

În acest mod, orice persoană interesată va avea acces liber la datele din Registrul cauzelor de insolvabilitate și va putea să obțină extrase din registru. Extrasele în format electronic privind procedurile de insolvabilitate se vor elibera participanților la aceste proceduri în mod gratuit.

 

De asemenea, legea mai prevede că la cererea introductivă a debitorului, pe lângă actele stipulate în art. 17 din Legea insolvabilității1, se mai  anexează și dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă.

 

Totodată, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate și își exprimă intenția de a lichida sau de a-și restructura activitatea, instanța de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de recurs, obligând-l, în cazul exprimării intenției de a-și restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare.

 

În același timp, Legea insolvabilității se completează cu un articol nou (481) ce va reglementa separarea bunurilor imobile construite în baza contractelor de investire în construcția de locuințe. Potrivit prevederilor, creditorii care dețin un gaj sau ipotecă asupra bunurilor debitorului nu vor putea cere separarea acestuia, dar vor beneficia de un regim mai adecvat de valorificare a bunurilor grevate.

 

Astfel, legea le va oferi următoarele opțiuni :

  • posibilitatea exceptării de la moratoriu și continuarea valorificării garanțiilor, atunci când bunul grevat nu este esențial pentru restructurarea cu success a debitorului ori pentru vânzarea afacerii debitorului
  • continuarea sporirii dobânzii aferente părții garantate din creanță
  • reguli clare de stabilire a rangului de prioritate cronoligică în raport cu alți creditori asimilați prin lege celor garantați

 

De asemenea, legea se mai completează cu prevederi noi ce vor asigura o cooperare productivă între administratorul insolvabilității sau lichidator, pe de o parte, și creditorii individuali sau organele acestora, pe de altă parte. Aceste prevederi se referă la : negocierea cuantumului onorariului și ajustarea lui în funcție de performanțe, posibilitatea contestării în instanță a refuzului administratorului de a convoca adunarea creditorilor, dezvăluirea de către administrator a numărului de întreprinderi debitoare în gestiune, înainte de acceptarea mandatului și obligația acestuia de a prezenta informații nu doar organelor creditorilor, dar și creditorilor individuali, precum și dreptul de destituire al administratorului care nu acționează cu diligența profesională.

__________

 1 La cererea introductivă a debitorului se anexează:

  • copia de pe statutul sau de pe contractul său de asociere;
  • lista participanţilor (membrilor) săi;
  • bilanţul contabil la data ultimului raport financiar;
  • documentele care atestă componenţa şi valoarea bunurilor sale dacă este persoană fizică (întreprinzător individual);
  •  datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate
  • lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor;
  •  dovada notificării proprietarului, a cărui lipsă însă nu împiedică admiterea spre examinare a cererii introductive.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1728 vizualizări

Data publicării:

17 August /2020 08:01

Domeniu:

Noutăți | Insolvabilitate

Etichete:

insolvabilitate | lege | debitori | bun imobil | SFS | registru

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon