13
09 2018
671

Acțiunile anticorupție în domeniul sănătății, aprobate

Autoritățile și-au propus îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova la servicii de sănătate, a calității serviciilor prestate de instituțiile medicale și eficienței utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), prin asigurarea unui proces decizional transparent. În acest sens, Guvernul a aprobat ieri proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020. În document se menționează că cele mai frecvente forme ale corupției în acest domeniu sunt distorsiuni în procesul de procurare a serviciilor medicale, plățile informale pentru serviciile medicale, utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor medicale și a infrastructurii instituțiilor medico-sanitare, prescrierea abuzivă şi aplicarea necorespunzătoare a medicamentelor, relațiile financiare ilegale între personalul medical şi farmacii etc. Acestea se întâmplă din cauza lipsei unui sistem de monitorizare a integrității instituțiilor și angajaților sistemului sănătății. Totodată, un alt motiv ar fi faptul că procesul de contractare a prestatorilor de servicii medicale de către CNAM nu este strategic și transparent, iar procesul de evaluare și acreditare a instituțiilor medicale pare a fi de multe ori superficial. De asemenea, gradul scăzut de informare a populației despre drepturile şi obligațiile beneficiarilor FAOAM este o cauză a producerii actelor de corupție în domeniul medical. Astfel, Planul conține peste 40 de acțiuni ce urmează a fi implementate din mijloace bugetare și din sursele instituțiilor publice. Printre acțiuni se enumeră evidența intrărilor financiare în instituțiile în care se realizează studii clinice, crearea unui sistem nou de gestionare a consultațiilor de ambulatoriu contra plată, revizuirea procedurilor de contractare a instituțiilor medicale, asigurarea finanțării ritmice a instituțiilor medico-sanitare din mijloacele financiare disponibile în cazul situațiilor de risc. De asemenea, se preconizează stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură transparentă, elaborarea și aprobarea structurii Raportului de licitații pentru achiziții publice centralizate în sănătate, creșterea transparenței de gestionare a finanțelor din FAOAM și activitatea economică instituțională, gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public. Totodată, se propune elaborarea unei platforme online pe pagina web a CNAM, pe care pacienții să poată verifica fiecare denumire de medicament inclusă în lista medicamentelor compensate, inclusiv prețul medicamentului din catalogul național de prețuri de producător, marja adaosului comercial, TVA, suma compensată etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.