27
11 2018
1269

Activitate independentă: declararea mărfurilor în vamă

La procedura de declarare a mărfurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente vor prezenta confirmarea eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat privind luarea sa la evidența fiscală, actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.) și formularul tipizat DV-6 al declarației vamale. În Monitorul Oficial din 23 noiembrie 2018 Serviciul Vamal a publicat Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente. Potrivit documentului, la vămuirea mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente organul vamal va elibera Formularul tipizat TV-14 (chitanța de percepere a obligațiilor vamale de la persoanele fizice), cu anexarea copiilor autentificate ale actelor menționate anterior. În cazul în care valoarea în vamă declarată de persoana fizică se acceptă, funcționarul vamal înscrie în rubrica „Notă de serviciu” din declarația vamală DV-6 „VV acceptată în baza valorii tranzacției”, autentificând această consemnare prin semnătură și ștampilă personală, cu anexarea la Formularul tipizat TV-14 a actelor comerciale autentificate prin semnătura persoanei fizice ce desfășoară activități independente. În același timp, în cazul în care se stabilește necesitatea modificării valorii în vamă declarată și mențiunile privind procedura de verificare necesită mai mult spațiu, acestea se reflectă pe Anexă la declarația vamală, consemnându-le sub titlul “Mențiunile biroului vamal”, cu aplicarea ștampilei și semnăturii personale a funcționarului vamal. În procesul verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor, funcționarii vamali vor acționa în conformitate cu prevederile Legii cu privire la tariful vamal și Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Documentul mai prevede că, în vederea asigurării evidenței tranzacțiilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități independente, va fi creat un raport pe portalul Serviciului Vamal. Notă: În baza declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă au raportat un venit de circa 84 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.