30
08 2017
845

Alinierea normelor legale nu trebuie confundată cu imixtiunea în formarea bugetului independent

Abordarea fragmentată de adoptare a bugetelor autorităților bugetare independente creează mai multe deficiențe. Pentru depășirea acestora și eficientizarea administrării, se propune unificarea normelor legale ce țin de elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților independente și alinierea acestora la calendarul bugetar și procedurile generale. Prevederea dată este parte a unui proiect mai amplu ce prevede modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care conține propuneri de modificare şi completare a 82 de acte legislative. Astfel, Parlamentul, aparatul Președintelui RM, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și instanțele judecătorești, Curtea de Conturi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Centrul Național Anticorupție, Consiliul Concurenței, Comisa Națională de Integritate, Comisia Electorală Centrală, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Oficiul Avocatului Poporului își vor planifica bugetele în conformitate cu legea bugetară. În acest sens urmează a fi modificate o serie de acte normative, printre care Legea cu privire la Curtea Constituțională, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la sistemul penitenciar, precum și alte acte ce se referă la activitatea autorităților menționate. În prezent, proiectul de buget ale autorităţilor în cauză se prezintă fără a respecta cerinţele metodologice stabilite, inclusiv fără o fundamentare economico-financiară, iar avizele prezentate de Guvern deseori nu sunt luate în consideraţie, ceea ce duce la luarea de către Parlament a unor decizii nejustificate și ineficiente din punct de vedere financiar. Potrivit notei informative a proiectului, practica propusă va rezolva problema abordării fragmentate de adoptare a bugetelor independente, vor fi eliminate impedimentele, în special la etapa de planificare strategică a bugetului, atunci când se stabilesc priorităţile pentru alocarea resurselor şi limitele de cheltuieli pe termen mediu. Pe de altă parte, autorii menționează că alinierea normelor legale specifice bugetelor autorităţilor publice independente la procedurile generale de elaborare, consultare şi adoptare a bugetului nu trebuie confundată cu imixtiunea autorităţilor, pentru că adoptarea finală a bugetelor acestora reprezintă oricum competenţa exclusivă a Parlamentului. Faptul că bugetele autorităților respective urmează a fi elaborate și adoptate în cadrul Legislativului nu înseamnă că autorităţile în cauză vor fi lipsite de dreptul de a-și expune punctul de vedere asupra propriilor bugete. Acestea vor putea participa la consultările organizate de Ministerul Finanţelor și vor prezenta propuneri de îmbunătățire a proiectelor de formare a bugetului său. Astfel, noua lege a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale accentuează rolul autorităţilor publice de participant în procesul de consultare a proiectului bugetului anual, precum şi a raportului anual privind executarea acestuia. Menționăm că scopul prevederilor expuse constă în ajustarea legilor speciale care reglementează activitatea autorităţilor publice independente, stabilind că bugetele autorităţilor respective se elaborează, se aprobă şi se administrează în corespundere cu principiile, regulile şi procedurile bugetare stabilite de legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale. Notă: Specificăm că în prezent 14 autorități menționate își elaborează proiectele de buget separat de Parlament, doar cu prezentarea respectivelor proiecte la Guvern, pentru a fi incluse în documentul bugetului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.