13
09 2019
971

Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru două perioade fiscale consecutive. Astăzi, 13 septembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat. Astfel, la constatarea corespunderii criteriilor de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize, SFS dispune efectuarea controlului fiscal la fața locului în vederea stabilirii lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum și a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare sau producere a mărfurilor supuse accizelor. Totodată, în situația constatării stocului de mărfuri accizate, procedura de anulare a statutului de plătitor al accizelor urmează a fi stopată. Inițierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se efectuează și la iniţiativa subiectului impunerii în cazul încheierii activităţii de prelucrare sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor, cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc. Totodată, este necesară prezentarea ultimei declarații. Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii a cererii prin intermediul SIA „e-Cerere”. În cazul în care solicitantul care deține statut de antrepozitar autorizat nu este conectat la serviciul electronic „e-Cerere”, funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală (DDF) care deține un rol atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere” va asigura înregistrarea cererii respective. Potrivit documentului, în cazul anulării înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la inițiativa subiectului impunerii, SFS, la fel, urmează să dispună efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice, pentru a constata lipsa mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum și a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare sau producere a mărfurilor supuse accizelor. În urma controlului fiscal se întocmeşte actul de control, în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la antrepozitarul autorizat a stocului de mărfuri supuse accizelor, fiind emisă decizia de anulare a statutului. La data adoptării acesteia, funcționarul fiscal responsabil va retrage de la subiecții impunerii Certificatul de acciză executat tipografic cu însemne de protecție eliberat anterior, cu înscrierea pe diagonală a menţiunii „Anulat” și va indica pe verso motivul anulării Certificatului, care se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună cu cererea de anulare şi toate materialele privind controlul efectuat. Ordinul a fost elaborat în scopul racordării procedurii de depunere a cererii privind anularea statutului de antrepozitar autorizat la prevederile Ordinului nr.1106 din 04.12.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic “e-Cerere”. În același timp, este abrogat Ordinul IFPS nr. 871 din 10 iunie 2014 privind aprobarea Instrucțiunii „Cu privire la anularea înregistrării subiecților impunerii cu accize”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.