25
07 2019
1702

Anularea statutului de plătitor al TVA. Sinteza semestrului I

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 au fost anulați ca plătitori ai TVA 720 de agenți economici, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Cifrele sunt în creștere comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, când acest statut a fost anulat pentru 349 de contribuabili. Datele publicate arată că, din numărul total de 720 de contribuabili care au pierdut statutul respectiv, 467 sunt agenți economici din Chișinău: • Sectorul Centru –113 • Sectorul Râșcani – 140 • Sectorul Buiucani – 53 • Sectorul Ciocana – 68 • Sectorul Botanica – 93. În profil teritorial, cei mai mulți contribuabili al căror statut de plătitor TVA a fost anulat sunt înregistrați în Orhei – 26; Bălți – 24 și Florești – 19. Totodată, în Dondușeni, Rezina și Strășeni a fost anulat acest statut la câte un contribuabil. În condițiile art.113 alin.2 din CF, SFS este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care: b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală; c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică; d) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al TVA în legătură cu lichidarea pînă la începerea controlului fiscal. (3) În momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă, iar pentru activele supuse amortizării – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă. (4) Data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării. (5) În cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează, iar perioada de suspendare a activităţii nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit.a). În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile şi drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări. (6) În cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil pînă la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic. Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă pînă la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în temeiul alin.(2) lit.d). Recomandăm să consultați și articolul Ce dări de seamă vor prezenta entitățile după pierderea statutului de plătitor de TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.