05
11 2019
799

APL vor administra patrimoniul sub propria responsabilitate

Pentru accesul pe proprietățile publice ale unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice locale pot stabili, după caz, impozite/taxe suplimentare față de cele ce rezultă din contractele încheiate între părți. Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, vorba fiind despre Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr.36/2016 comunicațiilor poștale. Din prevederile acestora se propune a fi excluse noțiunile de transmitere cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publică a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţă operatorilor pentru efectuarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. Astfel, autorităților publice locale le poate fi oferit dreptul de a decide, conform cadrului legal, modalitatea de transmitere în folosință a terenurilor și altor imobile proprietate a unităților administrative-teritoriale - cu titlu gratuit sau contra plată. Proiectul a fost elaborat de Cancelaria de Stat care argumentează modificările prin necesitatea asigurării dezvoltării economice a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și al II-lea prin oferirea acestora a dreptului de a administra patrimoniul sub propria responsabilitate, conform principiilor autonomiei locale. Totodată, acesta a fost precedat de multiplele demersuri înaintate din partea autorităților respective și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM). În nota informativă la proiect este menționat faptul că unii agenții economici (S.A. „Moldtelecom”, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A , Î.S. „Poșta Moldovei” și S.A. „MoldovaGaz”) folosesc bunurile unităților administrativ-teritoriale, fiind scutiți de unele plăți care urmau să ajungă în bugetele locale. Scutirile respective diminuează veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale. Această abordare este una inechitabilă în raport cu autoritățile publice locale, având în vedere că agenții economici respectivi impun și percep plăți pentru orice serviciu prestat, fără ca autoritățile menționate să poată negocia în interesul comunităților ce le reprezintă. Propunerile și comentariile asupra proiectului sunt așteptate până la 14 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.