05
10 2018
5108

Aplicarea cotei de 10% la TVA pentru serviciile de cazare sau livrarea produselor alimentare

Odată cu punerea în aplicare a pachetului legislativ cu privire la implementarea reformei fiscale, unii agenţi economici solicită explicaţii pe marginea prevederilor intrate în vigoare. Una dintre aceste întrebări este aplicarea cotei reduse de 10% la TVA şi dacă aceasta este aplicabilă tuturor serviciilor de cazare conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) sau nu? Amintim că, prin Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (MO al RM, 309-320/496, 17.08.2018) au fost operate modificări la art. 96 din Codul fiscal care stabileşte regimul de impozitare cu TVA a serviciilor de cazare şi livrare a produselor alimentare. Conform modificărilor operate, art. 96 lit. b) din CF a fost completat cu două prevederi noi care stabilesc următoarele cote reduse la TVA în mărime de: – 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță – pentru agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a CAEM; – 10% – la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și/sau alimentație publică, conform secțiunii I a CAEM. Prevederile examinate în partea ce ţine de impozitarea serviciilor de cazare stabilesc expres că cota de 10% la TVA se aplică la serviciile de cazare doar de către agenții economici a căror activitate operațională este constituită exclusiv din activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a CAEM. Aceiaşi condiţie – de a desfăşura exclusiv doar activitate de cazare și/sau alimentație publică – este impusă şi pentru posibilitatea aplicării cotei reduse de 10% a TVA la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor. Astfel, în cazul în care agenții economici desfăşoară şi alte activităţi, pe lângă activitățile de cazare și alimentație publică, cota redusă nu se aplică, deoarece art. 96 lit. b) lin. 9 din Codul fiscal stabileşte că se impozitează cu cotă redusă doar produsele alimentare livrate de agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a CAEM-ului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.