19
12 2018
814

Asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică

Reforma fiscală, care se implementează începând cu 1 octombrie curent, este considerată provocarea anului. Aceasta și alte realizări ale anului 2018 au fost prezentate astăzi, 19 decembrie 2018, în cadrul unei conferințe de totalizare, la care au participat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța și șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie. Ministerul Finanțelor: noi competențe, reforma salarizării, Prima Casă Conform ministrului Finanțelor Ion Chicu, anul 2018 a fost primul an de activitate după implementarea reformei administrației publice centrale, care a adus, pe lângă diminuarea numărului de ministere, și diminuarea statelor de personal. Dacă până la 1 ianuarie 2018 la minister erau 540 de unități, în anul curent au rămas doar 298. Totodată, pe lângă competențele pe care le avea ministerul, în responsabilitatea acestuia au mai fost transferate și alte funcții importante, inclusiv politicile salariale în sectorul bugetar, coordonarea asistenței externe etc. Ministrul a anunțat că veniturile scontate din impozite și taxe în anul 2018 vor constitui circa 34081 mil. lei. La începutul anului acest indicator a fost aprobat în sumă de 32074,7 mil. lei. Totodată, deficitul bugetar către sfârșitul anului curent va constitui 1,2% față de nivelul aprobat inițial de 2,5%. Ministrul a trecut în revistă cele mai importante politici de susținere a creșterii economice, în primul rând – reforma fiscală, care prevede neimpozitarea minimului de existență (24 mii lei anual), impozitarea veniturilor persoanelor fizice la cota de 12%, reducerea de la 23% la 18% a cotei contribuțiilor de asigurări sociale și reducerea cotei TVA până la 10% pentru sectorul HoReCa. O altă măsură de susținere a economiei lansată în anul curent este declararea voluntară și stimularea fiscală, care prevede declararea voluntară a bunurilor și mijloacelor financiare, interzicerea efectuării controalelor pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018, anularea sumelor amenzilor și penalităților cu condiția achitării plăților de bază etc. În acest sens, ministrul a anunțat că la 20 decembrie expiră termenul de achitare benevolă a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii care doresc să beneficieze de anularea sumelor reflectate în sistemele de evidență al SFS. La 20 decembrie expiră așa numitul exercițiu pentru toți agenții economici persoane fizice care vor beneficia de anularea penalități. Acesta este un pas pentru susținerea businessului și pentru încurajarea lui de a se conforma totalmente legislației fiscale, a spus ministrul. Programe cu impact asupra cetățenilor Ministrul Finanțelor a trecut în revistă și cele mai importante programe implementate de minister, care au ca scop susținerea cetățenilor, unul dintre care este „Prima Casă”. Astfel, după cum a anunțat ministrul, până la moment au fost acordate 1036 de credite, iar până la sfârșitul anului se preconizează ca această cifră să fie de 1100. Totodată, în cadrul ”Prima Casă 2” și ”Prima Casă 3” au fost acordate peste 300 de compensații garantate de stat. Un alt program lansat în acest an este ”Subvenționarea locurilor de muncă noi deschise”, în cadrul căruia au parvenit 5 cereri din partea agenților economici. Reforma salarizării Săptămâna trecută Guvernul a aprobat cadrul normativ-secundar pentru punerea în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Acesta este un sistem unic de gradare, constituit din grade și clase de salarizare, care cuprinde toate funcțiile din sectorul public și prevede un raport dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de 1:15. O etapă importantă pe care o parcurge în prezent ministerul, dar și țara întreagă, este campania de instruire a contabililor din cele peste 2700 de unități bugetare. În această săptămână în raioanele țării, precum și în municipiile Bălți, Chișinău, dar și în UTAG, 120 de colegi desfășoară aceste sesiuni. Vrem să ne asigurăm că contabilii vor fi în stare să implementeze legea strict conform graficului, iar în luna ianuarie 2019, oamenii să primească salariile conform metodei aprobate, a explicat ministrul. Priorități pentru anul 2019 Ion Chicu a anunțat că, pentru anul viitor, ministerul și-a setat o serie de obiective, printre cele mai importante fiind dezvoltarea legislației vamale și aprobarea noului Cod Vamal, reforma sistemului de achiziții publice, o nouă viziune asupra sistemului taxelor locale, implementarea unei politici fiscale ce are ca scop asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică etc. Serviciul Fiscal de Stat: sporirea încasărilor la buget, conformarea voluntară, modificări la Codul Fiscal Încasările bugetului public național pentru 11 luni ale anului curent constituie 33,2 mld. lei, în creștere cu 4,1 mld. lei sau cu 14,1% față de încasările din anul 2017 și cu 8,7 mld. lei sau cu 35,5% comparativ cu cele din anul 2016, a menționat directorul SFS, Serghei Pușcuța. Totodată, în 18 zile din luna decembrie, bugetul a fost suplinit cu încă 200 mil. lei, iar până la sfârșitul anului 2018 se preconizează a fi încasate, în total, peste 37 mld. lei. După cum a menționat Serghei Pușcuța, prioritatea SFS în acest an a fost conformarea benevolă a contribuabililor la respectarea legislației fiscale. În anul 2018, în cadrul programului au fost selectați 4651 contribuabili, care, în viziunea SFS, reprezintă riscuri. În urma monitorizării acestora, încasările la buget au sporit cu peste 842 mil. lei. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru acești contribuabili a crescut cu 28,9%. Totodată, pentru anul 2018, organul fiscal a selectat 5 domenii cu risc sporit în activitate, care au fost monitorizată de către inspectori: restaurante și servicii de alimentație, transportul de mărfuri, agricultură, construcții și persoane fizice, pasibili subiecților estimării veniturilor prin metode și surse indirecte. Șeful SFS s-a referit și la alte rezultate înregistrate de SFS pe parcursul anului curent, printre acestea fiind: implementarea Dării de seamă unificate IPC18, lansarea Ghișeului unic de raportare electronică, deschiderea Contului unic de achitare a obligațiunilor fiscale, digitizarea procesării patentei de întreprinzător și a procesului de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor de către persoanele fizice. În urma modificărilor Codului fiscal, în Serviciul Fiscal de Stat a fost creat și funcționează Consiliul de soluționare a disputelor între SFS și contribuabilii. Conform legii, acesta examinează cazurile când litigiile între SFS și contribuabili depășesc 500 mii lei pentru agenții economici și 250 mii lei pentru persoanele fizice. Deja avem 3 cazuri examinate de Consiliu. Acest lucru a fost făcut pentru asigurarea transparenței în activitatea SFS, dar și sporirea încrederii societății în activitatea autorității fiscale, a informat Serghei Pușcuța. În anul viitor, SFS își va consolida capacitățile în dezvoltarea soluției fiscale anticipate, extinderea posibilităților de achitare on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS, dezvoltarea sistemului de management al cazurilor, lansarea unei pagini web noi, lansarea sistemului de monitorizare electronică a vânzărilor. Totodată, de la 1 ianuarie 2019, organul fiscal va prelua evidența tuturor conturilor bancare ale persoanelor fizice. Prezentarea Serviciului Fiscal de Stat. Serviciul Vamal: Venituri, AEO și noi posturi de control Șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a informat că, până în prezent, vama a colectat venituri în sumă de peste 20631 mil.lei. Acestea au fost influențate, în mare parte, de deprecierea valutei străine, scutirile acordate pentru țări din UE, CSI, Turcia etc. și de scăderea importului la țigări și produsele din tutun cu 302 mil. lei. Vama nu se ocupă doar cu colectarea drepturilor de import, dar și de facilitarea comerțului. În acest an noi am încurajat statutul de agent economic autorizat (AEO). În 2018, instituția a eliberat 16 autorizații în acest sens, 7 au fost retrase, iar altele 3 sunt suspendate, a menționat Vitalie Vrabie. Tot în acest context, el s-a referit și la un alt statut important – cel de exportator aprobat, pe care îl dețin astăzi 25 de companii, dintre care 7 au fost autorizate pe parcursul anului 2018. Aceasta înseamnă că ei nu mai au nevoie de certificate de origine, o declară pe cont propriu prin facturile și invoice-urile de însoțire, a explicat șeful vămii. Serviciul Vamal desfășoară activitate și pe dimensiunea de combatere a contrabandei și a altor elemente antifraudă. În anul 2018 au fost înregistrate 5406 cazuri contravenționale, ceea ce reprezintă o majorare cu circa 36% față de anul precedent. Ca urmare a măsurilor întreprinse, au fost colectate suplimentar la buget peste 7,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 30% față de indicatorul din anul precedent. Șeful vămii a mai anunțat că pe 21 decembrie curent va fi dat în exploatare postul de control comun Palanca, un post vamal modernizat cu contribuția fondurilor europene, dar și cu un aport de 20% al Guvernului RM. Ca priorități pentru anul 2019, autoritatea și-a propus să lanseze un Centru de inteligență pe domeniul antifraudă, consolidarea parteneriatului vamă-business, deschiderea, prin intermediul unui parteneriat public-privat a 3 terminale interne vamale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.