Asigurare medicală

Asigurarea obligatorie de asistență medicală. Întrebări și răspunsuri

Amintim contribuabililor că la 31 martie expiră termenul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă cu reducerile prevăzute de legislația în vigoare. Compania Națională de Asigurări medicale vine cu răspunsul la 10 întrebări utile pentru persoanele obligate să se asigure în mod individual în anul 2021.
 
1. Cine are obligaţia de a achita prima de asigurare în sumă fixă?
 
În sistemul AOAM asiguratul este persoana fizică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi, care face parte din următoarele categorii de plătitori:
 • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
 • titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă;
 • alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi, nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate mai sus şi nu sunt asiguraţi de Guvern, şi care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar);
 • străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;
 • mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii, administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii.
 
2. Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă?
 
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fizice neangajate, care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate de Guvern, o achită anual, asigurându-și riscul de îmbolnăvire.
 
3. Care este costul primei în sumă fixă în anul 2021? Suma se schimbă de la an la an?
 
Mărimea primei de asigurare în sumă fixă este stabilită prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, adoptată în fiecare an de Parlament. Pentru anul 2021, mărimea primei va fi de 4056 de lei. De menționat că pe parcursul ultimilor ani aceasta a rămas neschimbată.
 
4. Care este perioada legală de achitare a primei în sumă fixă?
 
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este achitată în fiecare an de la 1 ianuarie până la data de 31 martie inclusiv, perioadă în care sunt aplicate şi reduceri pentru unele categorii de plătitori.
 
5. Despre ce fel de reduceri este vorba?
 
Persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri în mărime de 50%, 60% sau 75% din valoarea primei. Astfel, în anul 2021:
 • proprietarii de teren agricol vor putea beneficia de reduceri de 75% şi achita 1014 lei;
 • persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor beneficia de reduceri de 60% şi vor achita 1622,40 lei;
 • fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova vor achita 2028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare medicală.
 
6. Cum poate fi achitată prima în sumă fixă?
 
Proprietarii de terenuri agricole și persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita prima de asigurare medicală obligatorie prin intermediul serviciilor teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM.
 
Totodată, fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova pot achita prima de asigurare prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay sau la ghişeele oficiilor poştale, ale băncilor comerciale. Doritorii de a achita prima de asigurare cu cardul bancar sau de pe un dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze pagina mpay.gov.md, să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular după care să urmeze paşii necesari, în funcție de modalitatea de achitare. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
 
Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie vor efectua plata la orice bancă sau agenţie teritorială a CNAM şi trebuie confirmată ulterior la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
 
7. Unde se duc banii achitaţi în mod individual pentru asigurarea medicală obligatorie şi pentru ce sunt utilizaţi?
 
Primele de asigurare medicală în sumă fixă, ca și cele sub formă de contribuţie procentuală din venituri (salariu şi alte recompense) şi de transferurile din bugetul de stat pentru persoanele asigurate de Guvern sunt colectate în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 
Majoritatea banilor acumulaţi (97%) sunt destinați serviciilor medicale pe care CNAM le achită atât instituțiilor medicale publice, cât și private, în baza contractelor încheiate. Cealaltă parte este utilizată pentru activităţi de profilaxie (imunizare, screening-uri), dezvoltarea şi modernizarea prestatorilor de servicii medicale, gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
8. Care sunt consecințele neachitării primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă?
 
Începând cu 1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislaţie, vor plăti integral prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi penalităţi (0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere), sancţiuni financiare, după caz.
 
9. În ce termen după achitarea primei în sumă fixă CNAM oferă statutul de asigurat?
 
Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie. În cazul în care prima este plătită după data de 31 martie, statutul de asigurat este acordat peste 7 zile din momentul achitării primei şi a penalităţilor aferente acesteia.
 
10. Cât timp este valabil statutul de asigurat în sistemul AOAM al persoanei care a achitat prima?
 
Statutul de persoană asigurată în mod individual este valabil până la data de 31 decembrie a anului de gestiune pentru care a fost achitată prima de asigurare medicală obligatorie.
 
Pentru informaţii suplimentare cu privire la asigurarea medicală obligatorie, puteţi contacta Serviciul Info CNAM la numărul de telefon 0 800 99999. Apelul este gratuit din orice reţea, fixă sau mobilă, din Republica Moldova. De asemenea, doritorii pot solicita informaţii prin e-mail: suport@cnam.gov.md  sau prin intermediul paginii de Facebook a CNAM.

Instituții:

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1707 vizualizări

Data publicării:

01 Martie /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Etichete:

CNAM | AOAM | suma fixa | asigurare medicala | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon