16
02 2018
5560

Aspectele fiscale ale activităţii parcului IT

În cadrul seminarului organizat de ACAP în parteneriat cu Mazars și Tx&A Co SRL, au fost abordate principalele modificări legislative ale anului 2018 și cum entitățile să facă față acestor provocări. Unul din subiectele discutate a fost Legea cu privire la parcurile IT. În mod special, auditorul din cadrul ATA Consult SRL, Vladimir Melnic, s-a referit la aspectele neacoperite de lege ce țin de regimul fiscal facilitar al rezidenților parcurilor IT. În viziunea speaker-ului, cu toate că deja a fost lansat și primul parc IT – Moldova IT Parc, există aspecte care necesită îmbunătățire pentru ca mecanismul impozitul unic de 7% să funcționeze eficient. Vorbitorul a atras atenția asupra formulei de calcul al cotizației rezidenților la bugetul parcului, care este fundamentată pe venitul prognozat al rezidenților, menționând că aici trebuie adusă mai multă claritate pentru a oferi o siguranță mai mare referitoare la capacitatea financiară a entității. În același timp, auditorul a menționat că este necesară și o concretizare a obligației privind auditul anual la aceste parcuri, pentru că nu este specificat dacă se dorește efectuarea anumitor proceduri specifice sau a unui audit complet al situațiilor financiare. Vladimir Melnic s-a referit și la extinderea listei de activități ce pot fi practicate în parcurile pentru tehnologia informației, dat fiind faptul că se permite doar practicarea activităților menționate în lege, însă domeniul IT este în permanență dezvoltare. Totodată, vorbitorul a menţionat câteva dintre beneficiile pe care le va avea un rezident al parcului: • Raportare lunară simplificată la Serviciul Fiscal de Stat • Posibilitatea ieșirii oricând din parc, la cererea rezidentului • Asigurarea că, în cazul în care sunt adoptate legi noi care modifică cota sau componența impozitului unic sau îl anulează, rezidenții parcului au dreptul, în cursul unei perioade de 5 ani de la data intrării în vigoare a legii, să activeze conform actelor normative în vigoare până la data intrării în vigoare a noilor legi • Posibilitatea beneficierii de regim facilitar în parc prin externalizarea angajaților din cadrul departamentului tehnologii informaționale într-o entitate separată. De asemenea, speaker-ul s-a referit și la caracteristicile principale ale parcurilor IT. Acestea sunt fondate la inițiativa întreprinderilor din domeniu, au o perioada de activitate maximă de până la 10 ani, numirea administratorul parcului va fi coordonată cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și altele. Cel mai mult, însă, participanții au fost interesați de aspectele fiscale ale activităţii rezidenţilor - ce include și ce nu include impozitul unic de 7% din vânzări. Reiterăm că în componența impozitului unic de 7% din venitul de vânzări sau minim 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie înmulțit cu numărul de angajați, intră impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. În același timp, impozitul unic nu include: impozitul pe venit reținut la sursa de plată (dividende, locațiune de la persoana fizică), TVA, accizele și alte taxe locale. Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare, a menționat speaker-ul. Reamintim că la 1 ianuarie 2018 și-a început activitatea primul parc pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”, iar numărul companiilor IT s-a majorat şi a ajuns la 86 de rezidenți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.