Știri

Astăzi au intrat în vigoare modificări în Codul fiscal

Astăzi, 20 iulie, în MO nr. 276 sunt publicate modificările şi completările operate în Codul fiscal. Acestea au fost aprobate prin Legea nr. 118 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din 5 iulie 2018. Astfel, pct.40 (Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar) al art. 5 care stabileşte noţiunile generale ale CF este expus în următoarea redacţie: 40) Echipamente de casă şi de control – maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, ce includ dispozitive electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil) cu funcţii de maşini de casă şi de control, destinate pentru înregistrarea operaţiunilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate, care asigură protecţia algoritmelor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.” Totodată, denumirea de „echipamentelor de casă şi de control” substituie sintagma „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” în lit.c alin.2 din art.8, dar şi în art.133 (Atribuţiile Serviciului Fiscal de Stat). În redacţie nouă este expus şi alin.2 al art. 141 (Norme speciale aplicabile rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţilor acestora): „(2) Plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii nu generează obligații suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăți conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componența impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.” Tot de activitatea parcurilor IT exte legată introducerea noţiunii de Plăți salarialeorice plată efectuată angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii. Precizarea respective a fost oerată la art. 367 Cap.I din titlul X. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, care indică că modificările şi/sau completările CF şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor acestuia se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, modificările descrisу anterior intră în vigoare la data publicării Ledii nr. 118 în MO – 20 iulie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

8185 vizualizări

Data publicării:

20 Iulie /2018 11:01

Catalogul tematic

Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

Сodul fiscal | modificari | completari | parcuri IT

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon