25
05 2017
736

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul trecut a fost executat în sumă de 150 605 90,0 mii lei

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 24 mai Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. Conform datelor din Raport, la partea de venituri, bugetul a fost executat în sumă de 150 505 90,0 mii lei, cu 12,1 % sau cu 1628113,8 mii lei mai mult faţă de anul precedent. La partea de cheltuieli, bugetul a fost executat în sumă de 149 67 06,1 mii lei, cu 10,9 % sau cu 1474483,0 mii lei mai mult faţă de anul precedent. Ponderea veniturilor totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat în bugetul public naţional a constituit 32,8%, iar ca pondere în produsul intern brut – 11,2%. Faţă de anul 2015, ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în bugetul public s-a majorat cu 2%, iar ponderea în PIB – cu 0,2%. În acelaşi timp, ponderea cheltuielilor bugetul public naţional a constituit 30,9%, iar ca pondere în PIB – 11,1%. Faţă de anul 2015, ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în bugetul naţional s-a majorat cu 1,8%, iar ponderea în PIB – cu 0,1%. Raportul mai indică, că executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 95883,9 mii lei. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat s-au acumulat în sumă de 10044626,0 mii lei, depăşind planul anual precizat cu 42843,6 mii lei, fiind formate din contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi alte venituri. Restanţele plătitorilor de contribuţii la asigurările sociale de stat la data de 1 ianuarie 2017 au constituit 358,8 mil. lei. Faţă de anul 2015, restanţele la bugetul asigurărilor sociale s-au mişcorat cu 66,5 mil. lei, a informat Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, la prezentarea Raportului. Taxa fixă anuală a contribuţiilor virate de persoanele fizice neangajate în anul 2016 a constituit 7032 lei. Aceeaşi taxă a fost aplicată şi pentru persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare socială, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, aceasta a constituit 1752 lei. Conform datelor sistematizate în baza declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe anul 2016 (F-BASS), baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat a fost declarată în mărime de 34231409,3 mii lei, din care 837664,3 mii lei constituie fondul de salarizare a salariaţilor care practică în exclusivitate agricultura şi beneficiază de tarif privilegiat de 22%, şi 116966,0 mii lei – fondul de salarizare a persoanelor ce activează în condiţii speciale. Potrivit Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, la situaţia de 1 ianuarie 2017 au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 10036559,2 mii lei sau cu o executare a indicatorului planificat la nivel de 100,4%. Din suma totală a contribuţiilor, prestaţiile de asigurări sociale, achitate la locul de muncă de către angajator din contul contribuţiilor calculate, au constituit 346012,3 mii lei. Potrivit Preşdintei CNAS, transferurile bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost aprobate în sumă de 4738196,9 mii lei, iar în urma modificărilor operate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, au fost majorate până la 5047265,7 mii lei sau cu 309068,8 mii lei. Comparativ cu anul 2015, suma transferurilor bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat a fost cu 862950,6 mii lei sau cu 20,8 la sută mai mare. Menţionăm că, potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat au fost stabiliţi la venituri în sumă de 14945684,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 14976094,8 mii de lei, cu un deficit de 30410,5 mii lei. Pe parcursul anului 2016, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat au fost modificaţi de două ori, prin Legea nr. 237 din 3 octombrie 2016 şi prin Legea nr. 268 din 9 decembrie 2016. Modificările operate au avut scopul de a preciza veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, ţinând cont de unii factori: • actualizarea indicatorilor macroeconomici de către Ministerul Economiei; • nivelul executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului bugetar 2016; • dinamica contingentului beneficiarilor pe fiecare tip de prestaţie socială; • modificarea mărimilor medii ale prestaţiilor, reieşind din caracterul dinamic al beneficiarilor; • modificarea la sfîrşitul anului 2015 şi pe parcursul anului 2016 a cuantumurilor şi condiţiilor de stabilire a unor prestaţii sociale, cum sr fi - majorarea, începând cu 1 octombrie 2015, a venitului lunar minim garantat de stat de la 765 lei până la 900 lei pentru stabilirea ajutorului social şi majorarea începând cu 1 noiembrie 2015 a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului de la 250 lei până la 315 lei • includerea unei prestaţii sociale noi – susţinerea tatălui copilului nou-născut prin acordarea indemnizaţiei paternale; • armonizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu indicatorii precizaţi ai bugetului de stat, ce se referă la transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, destinate prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat şi acordate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, precum şi pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.