02
05 2018
948

Cinci priorităţi pentru sectorul achiziţiilor publice

Creșterea nivelului de participare a mediului de afaceri la procedurile de achiziții publice, reducerea riscurilor și costurilor corupționale, implementarea mijloacelor electronice la toate etapele procesului de achiziții publice sunt doar câteva dintre acțiunile anticorupționale ce vor fi întreprinse în următorii doi ani în domeniul achizițiilor publice. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie curent. Planul se axează pe cinci priorități: 1. Revizuirea cadrului legal și regulator privind achizițiile publice, aducerea în concordanță a acestuia cu directivele UE și bunele practici. 2. Optimizarea procesului de achiziții, dezvoltarea capacităților autorităților contractante în efectuarea achizițiilor publice și prevenirea corupției în domeniu. 3. Consolidarea procedurilor de control intern în cadrul proceselor de achiziții publice, asigurarea transparenței în procesul de achiziții publice. 4. Consolidarea rolului mediului de afaceri și al societății civile în prevenirea corupției în achizițiile publice, eliminarea barierelor birocratice, revizuirea funcțiilor și consolidarea capacităților organelor de supraveghere, control și soluționarea contestațiilor. 5. Implementarea sistemului informațional de achiziții publice eficiente, cu integrarea instrumentelor și bunelor practici de identificare și prevenire a fraudei și corupției. Pentru realizarea priorităților menționate autoritățile au prevăzut circa 21 de acțiuni anticorupție, printre care elaborarea Regulamentului tip pentru desfășurarea de către întreprinderile de stat a procedurilor de achiziţii, analiza necesităților de instruire ale autorităților contractante, dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice, care va include instrumente de căutare și generare de rapoarte în baza criteriilor prestabilite. De asemenea, va fi elaborat Programul național de instruire în domeniul achizițiilor electronice și revizuit punctul unic de acces la informațiile privind achizițiile publice. Va mai fi editat și un ghid privind modul de elaborare și depunere a contestațiilor și asigurată utilizarea sistemului electronic de achiziții publice de toate autoritățile contractante în conformitate cu cadrul legal. Potrivit Hotărârii, factorii principali, care creează un mediu favorabil pentru fraudă și corupție în achizițiile publice sunt: • nivelul inadecvat de salarizare în sectorul public; • capacitățile insuficiente ale autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice; • transparența scăzută a procesului de achiziții; • lipsa unui mecanism eficient și eficace de control ex-ante și de prevenire a fraudelor în achiziții publice; • lipsa unei etici de afaceri și practici anticoncurențiale în procesul de achiziții; • situațiile de conflict de interese; • influența factorului politic asupra procesului de achiziții. Documentul mai prevede că Ministerul Finanțelor va realiza, trimestrial, rapoarte de monitorizare a implementării acțiunilor, în baza informațiilor prezentate de către celelalte autorități publice responsabile implicate. Rapoartele vor fi expediate către secretariatul grupurilor de monitorizare din cadrul Centrului Național Anticorupție, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune și plasate pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor. Valoarea medie anuală a contractelor de achiziții publice constituie circa 6-12% din PIB-ul Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.