Știri

CNAS: incapacitatea temporară de muncă a angajaţilor rezidenților parcurilor IT

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Documentul stabileşte modul de restituire a sumelor plătite de angajatorii rezidenţi ai parcurilor IT angajaţilor săi, ale căror sursă de finanţare este bugetul asigurărilor sociale de stat. Conform Regulamentului, plătitorul va solicita restituirea sumelor din BASS prin depunerea unei cereri la Casa teritorială de asigurări sociale (CTAS), în raza căreia este înregistrat. La cererea respectivă va anexa copiile certificatelor de concediu medical, confirmate cu semnătura persoanei cu funcţie de răspundere și documentul întocmit de angajator, confirmat prin semnătura salariatului, precum că indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă i-a fost achitată. Direcţia generală evidenţa contribuabililor din cadrul CTAS va examina solicitarea şi, în termen de 10 zile lucrătoare, va întocmi o decizie de restituire a sumelor indemnizaţiilor, în baza căreia direcţia generală finanţe şi asigurări sociale, în termen de 8 zile, va elibera ordinul de plată privind restituirea sumei aprobate. Regulamentul mai prevede că pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului IT, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfăşurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii şi programul de muncă al acestuia. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atât în cadrul unui parc pentru tehnologia informaţiei, cât şi în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale şi 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sunt: • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă; • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională; • indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav; • indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS (indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină); • indemnizaţii pentru cazurile de incapacitate de muncă cauzată de tuberculoză; • pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare etc. Reamintim că potrivit titlului X din Codul fiscal, rezidenții parcurilor IT achită un impozit unic care include impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajator, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Notă: La 1 ianuarie 2018 și-a început activitatea primul parc IT din țara noastră – Moldova IT Park.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

6817 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2018 11:16

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

parc it | indemnizatie | incapacitate temporară de muncă | rezident | asigurare obligatorie de asistenta sociala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon