20
06 2018
1530

CNAS: înregistrarea persoanelor fizice ce desfăşoară activități independente drept plătitori de contribuţii sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică despre aprobarea ordinului nr. 79-A din 18 iunie 2018, prin care sunt operate modificări la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Este vorba de procedura de înregistrare a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente şi care sunt obligate să se asigure individual în calitate de plătitori la BASS. Astfel, luând în considerare operarea modificărilor în procedura de înregistrare a persoanelor fizice care desfăşoară activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 72 din 27 martie 2018 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului Finanţelor, dar şi a Indicațiilor metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, Casa Naţională de Asigurări Sociale a operat modificări la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Conform prevederilor acestuia, persoanele fizice menţionate se înregistrează ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza cererii de luare la evidenţă a plătitorului de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a buletinului de identitate. În acest caz calitatea de cod fiscal o are codul IDNP, în baza căruia persoana va fi înregistrată ca plătitor la BASS. Astfel, la înregistrarea activităţii independente la Serviciul Fiscal de Stat certificatul eliberat de CTAS privind înregistrarea în calitate de plătitor de contribuţii individuale la bugetul asigurărilor sociale de stat este documentul care confirmă înregistrarea persoanei ca plătitor în sistemul public de asigurări sociale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.