25
07 2017
7383

Codul Muncii: reducerea perioadei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului

Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului urmează a fi redus cu 2 ani. Astfel, femeilor, li se va acorda, în baza unei cereri, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, față de până la 6 ani, cum este în vigore. Acest subiect a fost discutat pe platforma parlamentară, pe platforma organizațiilor internaționale și, într-adevăr, toate studiile care au fost realizate denotă efectele negative ale perioadei excesiv de îndelungate al concediului neplătit pentru îngrijirea copilului. S-a dovedit că o astfel de perioadă lungă de concediu de îngrijire a copilului este o practică întâlnită doar la noi, cu mici excepții, spre exemplu, Ucraina, a menționat, în acest context, vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu. Altă prevedere a proiectului impune salariatul să-și informeze angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, cu prezentarea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, a documentelor ce motivează absența. Documentul se referă și la disciplina muncii, în acest sens fiind introdus un articol nou cu titlul Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă, ce prevede că în calitate de acestea vor fi considerate acțiuni precum primirea și eliberarea de bunuri, mijloace bănești fără perfectarea documentelor cuvenite, folosirea în scopuri personale a banilor încasați, nerespectarea caluzelor de confidențialitate. De asemenea, se vor considera încălcări grave acordarea de servicii prin uzul funcției în schimbul unei remunerații, serviciu sau altor beneficii, încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, cauzarea unui prejudiciu material în mărime ce depășește 5 salarii lunare pe economie și chiar refuzul de a trece examenul medical atunci când acesta este obligatoriu. Autorii au mai propus o modificare ce se referă la scutirea angajatorilor de obligația de a prezentat statele de personal inspecției teritoriale de muncă în a cărei rază de competență este amplasată unitatea. Acest proiect a fost elaborat de către un grup de lucru constituit pe lângă Consiliul Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Proeictul vine să amendeze 36 de articole din Codul Muncii, a reiterat Viorica Dumbrăveanu. Potrivit ei, modificările incluse în proiect au drept scop:
  • reducerea poverii administrative asupra angajatorilor
  • concretizarea procedurii de concediere
  • concretizarea prevederilor referitoare la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată
  • perfecționarea pevederilor referitoare la perioada de probă
  • respectarea disciplinei muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.