12
04 2019
482

Colegiul SFS va realiza atribuții de importanță strategică

În cazul în care în ședințele Colegiului Serviciului Fiscal de Stat vor fi examinate aspecte ce conțin secret fiscal, persoanele terțe nu vor fi acceptate în aceste ședințe. SFS a publicat în MO astăzi, 12 aprilie 2019, Ordinul nr.166 din 8 aprilie curent cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.707 din 28 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea componenței nominale, Secretarului și Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, în redacție nouă este expus p.1 din Regulamentul de activitate. Conform acestuia, Colegiul este un organ colegial pentru examinarea aspectelor strategice ce țin de administrarea fiscală și activitatea SFS. Anterior acesta era considerat organ pentru examinarea situațiilor ce țin de administrarea fiscală, de activitatea SFS și de politicile promovate în administrarea fiscală. Totodată, sunt revizuite atribuțiile Colegiului. În lista acestora au rămas activități de importanță strategică, printre care sunt examinarea și aprobarea hotărârilor referitoare la subiectele de importanță majoră în administrarea fiscală, de planificare a activităților și de dezvoltare strategică a SFS, a propunerilor cu privire la optimizarea și perfecționarea procedurilor de administrare fiscală, identificarea soluțiilor asupra subiectelor discutate și înaintarea directorului SFS propunerilor pentru adoptarea deciziilor. Încă una din atribuții este emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Printre atribuțiile ce vor fi puse în sarcina altor organe ale SFS sunt cele ce țin de acordarea suportului metodologic în aplicarea actelor normative subdiviziunilor SFS; examinarea și aprobarea proiectelor de acte normative aferente administrării fiscale, a unor situații neordinare, a rapoartelor de audit/inspectare privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către angajații și subdiviziunile SFS; audierea rapoartelor acestora privind realizarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu; indicatorilor de eficiență, a coeficienților de rezultat și a riscului asumat în activitate pentru calcularea sporului cu caracter specific angajaților SFS. Ordinul nr. 166 intră în vigoare astăzi, 12 aprilie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.