Știri

Completările Planului de conturi contabile în sistemul bugetar au intrat în vigoare

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr.40-49 din 10.02.2017. Potrivit Ordinului, informaţia din rapoartele financiare trebuie să fie prezentată pe înţelesul utilizatorilor, să fie relevantă, adică să poată fi utilizată pentru evaluarea evenimentelor trecute, prezente şi viitoare, să reprezinte situaţia fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor etc. Ordinul prevede că autoritățile şi instituţiile bugetare vor întocmi, în baza Legii contabilității și conform cerințelor stabilite de către Ministerul Finanțelor o serie de rapoarte financiare. Astfel, lunar, se va prezenta Raportul privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile şi instituţiile bugetare (Forma FD-049). De asemenea, trimestrial și anual, se vor prezenta:
  • Bilanţul contabil (Forma FD-041), Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
  • Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043), Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045);
  • Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat (Forma FD-046);
  • Raportul privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale (Forma FD-047);
  • Raportul privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar (Forma FD-051);
  • Raportul privind mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor (Forma FD-052);
  • Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instutuțiilor bugetare.
Concomitent cu rapoartele financiare, instituţiile bugetare vor întocmi şi prezenta un set de rapoarte, utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor instutuțiilor bugetare. În aceste sens, lunar, va fi prezentat Raportul operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050) Trimestrial și anual, se vor prezenta:
  • Raportul privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048);
  • Raportul privind statele şi efectivele de personal (FormaFD-048-BL);
  • Raportul privind performanța pe programe/subprograme (Forma FD-053).
Rapoartele privind statele şi efectivele de personal servesc pentru dezvăluirea informației privind statele aprobate, numărul mediu și numărul real încadrat de personal, iar în baza Raportului privind performanța pe programe/subprograme se descrie analiza executării indicatorilor de performanță, indicatorilor de eficiență și de rezultat, informația despre progresul în realizarea obiectivelor programelor și valorificarea resurselor alocate acestora. Ministerul Finanţelor, la necesitate, poate elabora şi solicita întocmirea și prezentarea unor rapoarte suplimentare şi note explicative cu informaţii ce nu sunt incluse în rapoartele de bază. Totodată, potrivit documentului, la sfârșitul anului soldul creditelor acordate sau rambursate se va închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al creditelor se va înregistra la conturile extrabilanțiere.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4280 vizualizări

Data publicării:

13 Februarie /2017 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon