04
01 2019
2339

Componența Colegiul SFS, aprobată

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate ale Colegiului Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit Ordinului, președintele Colegiului este directorul SFS, Serghei Pușcuța, iar în calitate de secretar al Colegiului este numită Diana Stici, șef secție management operațional a Direcției Management Organizațional. Totodată, în componența nominală a Colegiului sunt incluși:
 • Iuri Lichii - director adjunct al SFS
 • Igor Țurcanu - director adjunct al SFS
 • Ludmila Botnari - director adjunct interimar al SFS
 • Victoria Belous - șef direcție expertiză juridică a SFS;
 • Olga Golban – șef direcție generală metodologia impozitelor și taxelor a SFS;
 • Nicoleta Nemerenco – șef direcție generală conformare a SFS.
Colegiul Serviciului Fiscal de Stat este un organ colegial pentru examinarea situațiilor ce țin de administrarea fiscală, de activitatea SFS și de politicile promovate în administrarea fiscală. Conform Regulamentului de activitate a Colegiului, acesta are următoarele atribuții:
 • examinarea și aprobarea hotărârilor referitoare la subiectele de importanță majoră în administrarea fiscală, de planificare a activităților și de dezvoltare strategică a SFS;
 • acordarea suportului metodologic subdiviziunilor SFS în aplicarea actelor normative;
 • examinarea și aprobarea proiectelor de acte normative aferente administrării fiscale cu impact sporit pentru contribuabili și SFS;
 • examinarea și aprobarea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecționarea procedurilor de administrare fiscală;
 • examinarea și expunerea asupra unor situații neordinare în administrarea fiscală, identificarea metodelor optime de soluționare a acestora;
 • examinarea și expunerea asupra rapoartelor de audit/ inspectare privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către angajații și subdiviziunile SFS;
 • audierea rapoartelor subdiviziunilor SFS privind realizarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu;
 • identificarea soluțiilor aferente subiectelor discutate în Colegiu și înaintarea Hotărârilor Directorului SFS pentru adoptarea deciziei;
 • stabilirea pentru subdiviziunile și angajații SFS a indicatorilor de eficiență, a coeficienților de rezultat și a riscului asumat în activitate pentru calcularea sporului cu caracter specific angajaților SFS.
 • Amintim că în MO din 30 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.I a căreia prevede introducerea modificărilor și completărilor în Codul fiscal.
Astfel, CF a fost completat cu prevederea că în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este instituit Colegiul Serviciului Fiscal de Stat, de competența căruia ține emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Conform prevederilor CF, soluţia fiscală individuală anticipată este un act administrativ emis de SFS în vederea soluţionării cererii unei persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei situaţii sau tranzacţii viitoare specifice. Soluția fiscală individuală anticipată emisă de către Colegiu se aduce la cunoștințа persoanelor față de care se aplică și, după caz, altor organe cu atribuții de administrare fiscală. Ordinul nr.707 intră în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.