Știri

Comunicarea dintre auditor și beneficiar

Auditorul selectat și instruit pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor proiectelor finanțate de UE în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională trebuie să comunice în timp util cu beneficiarul – persoana juridică cu care s-a încheiat un contract de grant și care este responsabilă de inițierea și implementarea proiectului aprobat spre finanțare.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.
 
Procedura stabilește două modalități de comunicare: verbală și scrisă. În cazul comunicării scrise auditorul va comunica prin scrisoare de misiune adresată beneficiarului de proiect despre natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor specifice care vor fi aplicate în procesul verificării. Scrisoarea va fi expediată prin serviciul poștal, telefax, e-mail sau alte modalități. Totodată, se recomandă comunicarea în scris, dacă conform raționamentului profesional, comunicarea verbală nu este adecvată.
 
Comunicarea verbală presupune discuția interpersonală sau telefonică, iar părțile se vor informa reciproc despre documentarea discuției. În cazul comunicării verbale, auditorul trebuie să includă în documentele de lucru toate informațiile, cu indicarea momentului discuției și a persoanei cu care a comunicat.
 
Potrivit notei informative, necesitatea elaborării proiectului este generată de constatările de audit expuse în „Audit Report on the system audit of year 2020 of Interreg – Danube Transnational Programme carried out in accordance with Article 127 (1) of Regulation (EU) No 1303/2013”, conform cărora Republica Moldova urmează să stabilească o procedură de comunicare  prin care beneficiarii să fie informați referitor la verificările la fața locului în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.
 
Aprobarea procedurii va asigura comunicarea reciprocă eficientă între auditor și beneficiarul de proiecte, precum și capacitatea de a furniza informațiile complete, obiective și corecte despre activitățile desfășurate în cadrul misiunii.
 
Proiectul urmează a fi consultat până la 23 noiembrie curent.
 
Notă: Ministerul Finanțelor a aprobat și proiectul  ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

803 vizualizări

Data publicării:

11 Noiembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Audit | comunicare | proiecte transfrontaliere | Ministerul Finanţelor | Proiect | Ordin MF | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon