25
11 2019
778

Conceptul Registrului mandatelor de executare

Sistemul informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (SIA „RME”) reprezintă o soluţie informatică din categoria Guvern pentru Guvern (G4G) și are ca principal obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale actorilor implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern ce ține de aprobarea conceptului acestui sistem, care este un instrument-cheie de asigurare a executării creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ și de evidență a acestui proces, poate asigura accesul on-line la dosarul electronic al procedurii de executare, și, în același timp, poate îndeplini cerințele strategiei naționale de migrare a sistemelor informaționale pe platforma MCloud, schimbul de date cu alte sisteme informaționale prin intermediul platformei MConnect și integrarea lor cu serviciile de platformă precum MSign, MPass, MPay, MNotify și MLog. Amintim că, la 1 aprilie 2019, au întrat în vigoare prevederile Codului administrativ, prin care în Titlul VII, Capitolul II, a fost introdusă o inovație în legislația națională – executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public. Competenţa pentru executarea acestor creanţe a fost atribuită Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Conform proiectului, automatizarea fluxurilor de procesare în cadrul executării creanțelor bănești indicate, optimizarea cooperării dintre autoritățile îndreptățite să revendice un drept supus executării și SFS (în calitate de autoritate de executare), prin implementarea acestei soluţii de e-guvernare cu oferirea unui serviciu public calitativ, sporirea transparenței procesului executării sunt scopurile conceptului, iar obiectivul general urmărit este îmbunătăţirea, automatizarea şi eficientizarea activităţii de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Documentul descrie principiile și sarcinile SIA „RME”, funcțiile standard și specifice ale sistemului, modul de interacțiune a acestuia cu alte sisteme informatice, stabilește cerințele față de furnizorii de date și informația necesară pentru realizarea obiectivelor. Totalitatea obiectelor informaționale este determinată de destinația SIA „RME” și include dosarul electronic al mandatului de executare (cu componentele document executoriu; somația de executare; confirmarea recepționării somației; nota de argumentare privind necesitatea executării imediate care confirmă suspiciunea că debitorul se va sustrage de la executare), persoana fizică; persoana juridică; raport. Conceptul include scenariile de bază și datele sistemului, clasificatoarele utilizate spațiul tehnologic al sistemului, standardele tehnologice, dar și de asigurare a securității informației. Proiectul prevede că Hotărârea de Guvern intră în vigoare la data publicării, necesitate care rezidă din faptul că proiectul este elaborat în scopul asigurării sarcinii Serviciului Fiscal de Stat de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform prevederilor Codului administrativ, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019, se spune în nota informativă la proiect. Documentul poate fi consultat până la 1 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.