20
01 2022
180

Constatarea contravențiilor în domeniul achizițiilor publice

Contravenția prevăzută la art. 3271 din Codul contravențional (CC) (răspunderea contravențională pentru încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice), în condițiile aprobării de către Parlament a proiectului de modificare a CC, vor fi constate de Agenţia Achiziţii Publice.
 
Autorii inițiativei legislative justifică necesitatea susținerii acesteia prin faptul că, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la CC operate prin Legea nr. 295/2017, a fost modificat art. 402 din CC, prin care autoritățile administrative de inspectare financiară din cadrul Ministerului Finanțelor au fost excluse din calitatea de agenți constatatori ai art. 3271, fără ca aceasta să fie atribuită unei altei autorități publice.

 

Astfel, la moment nu există o instituție abilitată cu funcția de organ constatator pe încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, din care motiv toate încălcările contravenționale în domeniul dat rămân a fi nepedepsite din cauza acestei lacune legislative.

 

Conform datelor Ministerului Finanțelor, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 295/2017, în anul 2018 au fost întocmite 89 de procese verbale pentru această încălcare. După intrarea în vigoare a prevederii legale (în perioada anilor 2019-2021) au fost constatate doar 10 încălcări a regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice. Totodată, acestea au fost constatate contrar legii, întrucât autoritățile publice care au întocmit procesele verbale nu dețineau acest drept, din moment ce nu au statutul de agent constatator pe această categorie de încălcări.

 

Aprobarea proiectului va înlătura lacuna legislativă și va ajusta cadrul normativ legal pentru a asigura monitorizarea și sancționarea încălcării regulilor în domeniul achiziţiilor publice, dreptul fiind acordat autorităților administrative din subordinea MF.

 

Implementarea prevederilor inițiativei nu presupune careva cheltuieli suplimentare din bugetul public național, întrucât nu necesită crearea subdiviziunilor noi sau atragerea unui număr adițional de funcționari în implementarea noilor prevederi. Se preconizează punerea în aplicare a modificărilor la data publicării în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.